Mandag den 24. februar er der borgermøde om, hvad der skal ske med det psykiatriske hospital i Risskov, når hospitalet flytter til Skejby.

Region Midtjylland bygger nyt og udvider, så hele Aarhus Universitetshospital - herunder psykiatrisk hospital i Risskov - bliver samlet på en matrikel i Skejby.

De gamle hospitalsbygninger og arealer bliver til overs og sat til salg, og mandag den 24. februar 2014 kan interesserede borgere høre mere om, hvordan processen med salget af psykiatrisk hospital i Risskov kommer til at forløbe. Vejlby-Risskov Fællesråd står bag arrangementet.   

Ingen færdige forslag

Salget af eksisterende bygninger/arealer i Risskov og nyetableringen i Skejby kommer til at foregå som et OPP (Offentlig Privat Partnerskab). Opgaven har været i udbud og regionen har på den baggrund udvalgt to konsortier som tilbudsgivere.

Først til maj bliver det afgjort, hvilket af de to konsortier, der vinder retten til at foreslå, hvad der skal ske med de eksisterende bygninger, parken og det øvrige areal.

På borgermødet kommer der derfor ingen færdige forslag til fremtidig anvendelse af hospitalsbygningerne og arealet omkring psykiatrisk hospital. Men deltagerne får mulighed for at orientere sig om sagsgangen og høringsprocesserne i forbindelse med beslutningerne om, hvad bygningerne og arealerne skal bruges til.

Fra Region Midtjylland deltager Frank Mikkelsen, projektdirektør for Aarhus Universitetshospital.

Borgermødet bliver holdt i auditoriet på psykiatrisk hospital, Skovagervej 2 i Risskov klokken 19.30. 

Vejlby-Risskov Fællesråd står bag arrangementet.