Tarmkræft er den tredje hyppigste kræftsygdom. Hvert år rammer den 4200 danskere, og 2000 dør af sygdommen. Mandag den 3. marts går starten til Danmarks mest omfattende kræftscreeningsprogram.

Blod i afføringen er et af de første tegn på tarmkræft, og derfor inviteres alle borgere i hele landet mellem 50 og 74 år til at indsende en afføringsprøve, som analyseres for spor efter blod.

- Formålet med at tilbyde screening for tarmkræft er at opdage sygdommen i tidlige stadier. Det giver både større chance for overlevelse og en mere skånsom behandling, siger Berit Andersen, ledende overlæge i Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, som koordinerer og administrerer screeningsprogrammet i Region Midtjylland.
- Med screening er det også muligt at opdage og behandle forstadier til tarmkræft, og dermed forebygge at kræften opstår, siger Berit Andersen.

Det tager fire år, før alle borgere mellem 50 og 74 år i Region Midtjylland har modtaget deres første invitation, og derefter vil alle i aldersgruppen blive inviteret hvert andet år.

- Screening for tarmkræft er et nationalt tilbud. Vi har arbejdet tæt sammen med de øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner for at sikre, at alle mennesker får det samme tilbud, uanset hvor i landet de bor, siger Berit Andersen.

Screening – nu også for mænd!
Med screening for brystkræft og livmoderhalskræft har de store folkeundersøgelser hidtil været forbeholdt kvinder. Som noget nyt skal mænd nu også tage stilling til, om de vil lade sig screene.

- Vi har helt fra starten arbejdet med nogle af de barrierer, som vi forestiller os, der kan være i tarmkræftscreeningsprogrammet, fortæller Berit Andersen.
- Først og fremmest kan det måske virke grænseoverskridende for nogen, at de skal tage en prøve af deres afføring og sende den med posten. Oven i det kan det være en udfordring at få mændene til at deltage, siger hun.


Ledende overlæge Berit Andersen (tv) og AC-fuldmægtig Stine Heslop, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers med dele af det materiale, der kommer med posten. Foto: Helle Brandstrup Larsen
 
Mænd søger ofte først læge senere i et sygdomsforløb end kvinder. Regionerne er derfor gået sammen om den nationale kampagne imod tarmkræft ”Hvad rimer på gjort?”, som gerne skulle bringe smilet frem og nedbryde barrierer - særligt hos de mænd, som ikke umiddelbart synes, at afføringsprøver og screening vedrører dem.

- Vi vil jo gerne have, at borgerne tager stilling til, om de vil deltage i screeningen. Videnskabelige undersøgelser har vist, at dødeligheden af tarmkræft falder med 25 pct. hos dem, der lader sig screene, så det taler jo for, at så mange som muligt deltager, siger Berit Andersen.

Hvert år inviteres ca. 94.000 borgere i Region Midtjylland, og fra 2018 inviteres 194.000 om året.

Fakta om screeningsprogrammet:

  • Det forventes, at 60 pct. af de inviterede vil tage imod tilbuddet.
  • Borgere, der vil vide mere, kan læse om screening for tarmkræft på Afdeling for Folkeundersøgelsers hjemmeside www.kraeftscreening.rm.dk eller ringe alle hverdage kl. 9-12 på tlf. 78 42 01 70.
  • I de første fire år inviteres alle i aldersgruppen 50-74 år efter deres fødselsmåned – uanset årstal. I skemaet nedenfor ses det, hvornår og i hvilken rækkefølge man kan forvente at blive inviteret første gang. 

 

Fødselsmåned: 

  • juni, april, september: første invitation*)  forventes i 2014
  • november, august, januar: første invitation*)  forventes i 2015
  • maj, juli, oktober: første invitation*)  forventes i 2016
  • marts, februar, december: første invitation*)  forventes i 2017

*) Der er tale om cirka-angivelser, idet der løbende kan være mindre tilpasninger af invitationshastigheden.

Borgere, der fylder 50 år i perioden 2014-2018, vil blive inviteret senest tre måneder efter deres fødselsdag – uanset fødselsmåned.

Borgere, der fylder 75 år og endnu ikke er blevet inviteret, vil modtage en invitation ca. en måned, inden de fylder år – uanset fødselsmåned.


Yderligere oplysninger:
Berit Andersen, ledende overlæge ph.d., Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, 7842 0171 / 7842 4681,
berand@rm.dk