Hospitalsudvalget for Region Midtjylland vil give flere patienter støtte til transport, når de skal på hospitalet.Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Hospitalsudvalget for Region Midtjylland vil give flere patienter støtte til transport, når de skal på hospitalet.

Hvis patienterne skal flytte sig, fordi der er bedre plads på et hospital længere væk, er det kun rimeligt, at regionen også giver samme støtte til transporten, som hvis det havde været det nærmeste hospital.

Det mener et enigt hospitalsudvalg i Region Midtjylland.

Udvalget foreslår derfor, at regionen ændrer sine regler, så patienter, der bliver tilbudt behandling på et hospital længere væk, efter den ordning der hedder ”Fælles visitation”, fremover bliver omfattet af regionens regler om ”transportgodtgørelse”.

- Vi kan jo ikke med den ene hånd sige, at vi gerne vil, at du tager fra Herning til Randers, og så med den anden hånd sige, at du må altså selv betale for transporten, siger hospitalsudvalgets formand, Anders Kühnau (S).

Han fortæller, at udvalgets forslag anslået vil koste omkring tre mio. kroner om året. Beløbet skal ses i forhold til den besparelse der er på, at patienterne udnytter regionens ledige kapacitet.

Hospitalsudvalgets forslag går nu videre til regionens forretningsudvalg, der behandler sagen tirsdag eftermiddag (18. februar 2014), og derfra går sagen formentlig videre til endelig beslutning i regionsrådet.Fakta
Om fælles visitation:
• Region Midtjylland har haft fælles, elektronisk visitation for ortopædkirurgiske patienter siden 1. oktober 2012 – men fra 2010 var der en forløber, der hed Elektivt Visitationscenter.

• Den fælles elektroniske visitation betyder, at hvis den afdeling, patienten er blevet henvist til, ikke har tid til at tage patienten inden for en måned for udrednings-patienter og to måneder for behandlings-patienter, så kan de lægge henvisningen ud på en fælles database, hvor andre af regionens hospitaler kan hente den, hvis de har ekstra kapacitet.

• Nogle patienter har sagt nej, når de er blevet tilbudt behandling et andet sted, fordi der ikke var støtte til transporten. Det gælder især, hvis de ikke kan tage offentlig transport, men har brug for at blive kørt fra dør til dør – såkaldt ”siddende befordring”.

• I de halvandet år regionen har haft Fælles Visitation for ortopædkirurgiske patienter, har regionen nedbragt antallet af henvisninger til privathospitaler med 31 pct.

• Inden for ortopædkirurgien er forbruget på privathospitalerne mindsket med ca. 11 mio. kroner siden 2011 – blandt andet som følge af Fælles Visitation.

• Administrationen arbejder i øjeblikket på Fælles Visitation inden for det gynækologiske speciale og andre områder vil sikkert følge.

Om ”befordringsgodtgørelse”:
• Ifølge de gældende regler kan patienter få godtgjort udgifter til transport hvis:
o Patienten er henvist efter regionens visitationskriterier og opfylder en af følgende betingelser:
 Patienten er pensionist
 Patienten bor mere end 50 km. fra et hospital, hvor den nødvendige behandling kan finde sted.
 Patienten har været til behandling på hospitalet og indkaldes i den forbindelse til videre ambulant behandling.
o Patienter der benytter frit eller udvidet frit sygehusvalg (privathospital), kan kun få befordring svarende til det nærmeste behandlende hospital.

• Hidtil er patienter henvist efter ”Fælles Visitation”, blevet behandlet efter reglerne om frit eller udvidet frit sygehusvalg – og har dermed kun fået godtgørelse svarende til det nærmeste hospital. Det er det, hospitalsudvalget nu ønsker ændret.

Se pjece om Kørsel til og fra hospitalet


Flere oplysninger
• Formand for Hospitalsudvalget for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S): 2360 2768 / kuhnau@rr.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer