Kritisk sygdom og indlæggelse i intensivafdeling har store omkostninger for både patienter og ægtefæller.


Kritisk sygdom og indlæggelse i intensivafdeling har store omkostninger for både patienter og ægtefæller.

Efter udskrivelsen må mange tidligere intensivpatienter gennem et månedlangt ophold i en genoptræningsafdeling, før de udskrives til eget hjem,og derfra fortsætter genoptræningen i yderligere adskillige måneder.

Også ægtefællerne kan være hårdt ramt af patientens sygdom. Ægtefæller påtager sig en bred vifte af komplekse opgaver med at passe hjem og arbejde og sideløbende hjælpe patienten tilbage mod en normal tilværelse.

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har kortlagt det første år af en lille gruppe intensivpatienters vej tilbage mod en normal tilværelse. Studiet fremhæver særligt patienternes genoptræningsbehov og de pårørendes afgørende rolle i forløbet.

Trods en omfattende genoptræning kan patienterne efter et år stadig fortælle om vanskeligheder med at få kræfterne tilbage og gøre de ting, de kunne før indlæggelsen.

- Resultaterne peger på betydningen af den tidlige genoptræningsindsats i intensivafdeling med fokus på at modvirke fysisk svækkelse og minimere behovet for efterfølgende genoptræning, siger klinisk sygeplejespecialist, ph.d. Anne Sophie Ågård.

Ægtefællerne viser sig at have et betragteligt behov for at være sygemeldt i forbindelse med patientens sygdom og indlæggelse. Mange føler sig undervejs alene med et stort ansvar.

- På baggrund af de pårørendes store betydning i forløbet er det afgørende, at de inddrages under hele indlæggelsesforløbet såvel som i det efterfølgende genoptræningsforløb, siger Anne Sophie Ågård.


Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Ågård, AS, Lomborg, K, Tønnesen, E, Egerod, I. Rehabilitation activities, out-patient visits and employment in patients and partners the first year after ICU: A descriptive study. Intensive and Critical Care Nursing (2014) 30, 101-110.


Yderligere information: Klinisk sygeplejespecialist, ph.d. Anne Sophie Ågård, tlf. 7845 1195 / 2162 5484.