26-02-2014

Fire udvalg skal stille skarpt på dialogen med borgerne, kulturen, patientsikkerheden og på dokumentation og data i sundhedsvæsenet.

På regionsrådets møde 26. februar besluttede de folkevalgte at nedsætte fire midlertidige udvalg under regionsrådet.
Udvalgene skal hver især dykke ned i et særligt område og her både beskrive en række problemstillinger og give bud på, hvordan de kan løses.

Midlertidigt udvalg vedrørende borgerdialog

Medlemmer i udvalget:

 • Henrik Qvist, formand (Ø)
 • Karina Due, næstformand (O)
 • Aleksander Aagaard (V)
 • Bent Dyrvig (V)
 • Susanne Gaarde (A)
 • Conny Jensen (A)
 • Ole Jepsen (A)                     

Funktionsperiode 1. april 2014 til 31. december 2015.
Se nærmere beskrivelse af udvalgets arbejde.

Midlertidigt udvalg vedrørende kultur

Medlemmer i udvalget:

 • Mette Valbjørn, formand (A)
 • Poul Erik Christensen, næstformand (B)
 • Flemming Knudsen (A)
 • Morten Flæng (A)
 • Jørgen Winther (V)
 • Steen Jakobsen (V)
 • Keld Marstrand Christensen (I)

Funktionsperiode 1. april 2014 til 30. april 2015.
Se nærmere beskrivelse af udvalgets arbejde.

Midlertidigt udvalg vedrørende dokumentation og data

Medlemmer i udvalget:

 • Nicolaj Bang, formand (C)
 • Susanne Buch Nielsen, næstformand (F)
 • John G. Christensen (A)
 • Birgitte Svenningsen (A)
 • Torben Nørregaard (V)
 • Jørgen Nørby (V)
 • Ole Davidsen (V) 

Funktionsperiode 1. juni 2014 til 31. december 2015.
Se nærmere beskrivelse af udvalgets arbejde.

Midlertidigt udvalg vedrørende patientsikkerhed

Medlemmer i udvalget:

 • Erik Vinther, formand (V)
 • Susanne Buch Nielsen, næstformand (F)
 • Olav Nørgaard (V)
 • Ole Davidsen (V)
 • Marianne Carøe (A)
 • Claus Kjeldsen (A)
 • Henrik Fjeldgaard (A) 

Funktionsperiode 1. marts 2014 til 31. december 2015.
Se nærmere beskrivelse af udvalgets arbejde.


Flere oplysninger
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.