1222 kvinder er med i undersøgelsen af, hvordan selvhypnose påvirker fødselsoplevelsen
Kort kursus i selvhypnose giver en bedre fødselsoplevelse

En af ​​de mest intense og krævende begivenheder i en kvindes liv er sandsynligvis en barnefødsel. Fødselsprocessen kræver både store fysiske og psykiske ressourcer, og en negativ oplevelse kan have konsekvenser såvel på kortere som på længere sigt.

Der er fundet en god effekt af hypnose i forbindelse med børnefødsler. Derfor har forskere ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital undersøgt virkningen af et kort kursus i selvhypnose på fødselsoplevelsen.

I studiet deltog 1222 raske kvinder, som forskerne ved lodtrækning inddelte i tre grupper: En gruppe, der modtog tre korte undervisningsgange i selvhypnose i de sidste tre måneder af graviditeten, en gruppe, der modtog tre undervisningsgange i afspændings- og opmærksomhedstræning og en kontrolgruppe, der kun modtog de almindelige tilbud til fødende.

Resultaterne viste, at kvinder i hypnosegruppen havde en bedre fødselsoplevelse sammenlignet med de to andre grupper. Denne tendens var til stede, uanset om kvinderne fødte spontant, fik hjælp til fødslen (fx ved igangsætning eller sugekop) eller fødte ved kejsersnit.

Også blandt kvinder med højt angstniveau var tendensen, at kvinderne i hypnosegruppen havde en bedre fødselsoplevelse. Kvinder, der var højt hypnotiserbare, havde den bedste fødselsoplevelse.

- En god fødselsoplevelse er basal for kvindens mentale og fysiske velbefindende i barselsperioden og spiller også ind i barnets og familiens trivsel, siger jordemoder, ph.d. Anette Werner.

Efter fødslen blev kvinderne spurgt, hvordan de ville foretrække at føde i en fremtidig graviditet.

Der var ikke forskel grupperne imellem på ønsket om fremtidig fødselsmåde, men blandt de kvinder, der ønskede at føde ved kejsersnit i en fremtidig graviditet, angav færre kvinder i hypnosegruppen fødselsangst og tidligere dårlig fødselsoplevelse som årsagen.

Derfor konkluderer forskerne, at et kort kursus i selvhypnose kan give en bedre fødselsoplevelse.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel og ph.d.-afhandling:
  • Werner A, Uldbjerg N, Zachariae R, Wu CS, Nohr EA, Antenatal hypnosis training and childbirth experience: a randomized controlled trial, Birth. 2013 Dec;40(4):272-80.
  • Werner A, Antenatal hypnosis training – the effect on Pain Experience, Duration of Birth and other Birth Outcomes, PhD dissertation, Health Aarhus University, 2013.
  • Yderligere information