Patienter kan nu få afkortet tiden i hospitalssengen betydeligt ved at fortsætte behandlingen i eget hjem.


Skanderborg Kommune og Regionshospitalet Horsens er gået sammen om at indføre IV-behandling i eget hjem. I stedet for at ligge i en hospitalsseng får patienterne nu tilbuddet om at blive behandlet hjemme i stuen med enten væske eller antibiotika, som gives via et drop i armen.
Hjemmebehandlingen forkorter typisk indlæggelsestiden med 2-5 dage, som er den tid, en IV-behandling normalt tager.

- Det giver patienterne nye muligheder for at være i egne omgivelser og samtidig fortsætte deres vante aktiviteter på hjemmefronten, siger ledende overlæge Thomas Hahn fra Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens.
- Det betyder meget for både unge og ældre patienter at komme hjem, når muligheden er der, og det falder helt i tråd med vores ønske om at sikre patienterne sammenhængende behandlingsforløb og kortere indlæggelsestid, siger Thomas Hahn.

Positive tilbagemeldinger
I Skanderborg Kommune er det kommunens akutteam, som tager imod patienten fra hospitalet og sætter hjemmebehandlingen i gang. Men det er fortsat hospitalslægen, som har det overordnede ansvar for den ordinerede IV-behandling i hjemmet eller på en akut/midlertidig plads.
De nye muligheder kræver et endnu tættere samarbejde imellem akutteam og hospitalspersonalet. Dette giver til gengæld mulighed for et bedre og mere sammenhængende forløb til glæde for patienterne.

- Indtil videre er 16 patienter blevet behandlet i eget hjem, og de første tilbagemeldinger er meget positive. Ni ud af ti svarer, at de foretrækker hjemmebehandlingen frem for en længere hospitalsindlæggelse, siger projektleder Rie Bengtsen fra Skanderborg Kommune.
- Det er vigtigt, at både patienten og familien føler sig trygge. 12 ud af 13 patienter tilkendegiver, at de føler sig trygge ved hjemmebehandlingen. De oplever, at det aflaster hele familien at kunne blive i hverdagens trygge rytme. Herudover udtrykker flere, at de hurtigere føler sig raske, fortæller Rie Bengtsen om de første erfaringer med tilbuddet.

Når hjemmebehandlingen er sat i gang, tager hjemmesygeplejersker og nattevagter typisk over og færdiggør behandlingen. Sygeplejerskerne er forinden blevet oplært i at give intravenøs behandling og har løbende fået faglig sparring med såvel hospitalspersonalet og kommunens akutteam.

Regionshospitalet Horsens har lavet et lignende tilbud med Horsens Kommune.

Yderligere oplysninger:

  • Jeanett Søborg, chef for aktivitet og træning, Skanderborg Kommune, tlf. 2459 7557.
  • Rie Bengtsen, projektleder, Skanderborg Kommune, tlf. 4024 2918.
  • Thomas Hahn, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens, tlf. 7842 6651.
  • Karen Haahr Bagger Ersgaard, udviklingssygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens, tlf. 7842 6897.
  • Gitte Boier Tygesen, udviklingssygeplejerske, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens, tlf. 7842 5220.