Varmebehandling reducerer forekomsten af hurtig hjerterytme hos patienter med tidligere blodprop i hjertet.


Varmebehandling reducerer forekomsten af hurtig hjerterytme hos patienter med tidligere blodprop i hjertet.

En mindre del af de patienter, som har haft en blodprop i hjertet pga. åreforkalkning i hjertets kranspulsårer, vil efterfølgende udvikle en hurtig hjerterytme, som udgår fra hjertets pumpekamre.

Det kaldes ventrikulær takykardi (VT), og hos patienter, der har udviklet VT efter en blodprop, er det en alvorlig og i nogle tilfælde farlig tilstand, som kan give symptomer som hjertebanken, åndenød, besvimelse og i værste fald medføre hjertestop og død.

Frygt for stød
Disse patienter vil typisk få indopereret en ICD-enhed under huden på brystkassen. En ICD-enhed er en avanceret type pacemaker, der kan give strømstød for at stoppe den farlige rytme, og det er en effektiv behandling af VT. Men stødene er ofte meget ubehagelige, og frygten for stød kan føre til nedsat livskvalitet, angst og depression.

Medicinsk behandling af den hurtige hjerterytme er ofte ikke effektiv, og mange får bivirkninger. En anden mulighed er opvarmning af det hjertevæv, som er årsag til den hurtige hjerterytme.

Varme giver færre stød
Forskere ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har undersøgt resultaterne efter varmebehandling af VT. I studiet indgik alle de 90 patienter på Aarhus Universitetshospital, som havde VT efter blodprop i hjertet, og som i perioden 2002-2011 fik foretaget en varmebehandling som supplement til ICD- og medicinsk behandling.

Varmebehandlingerne resulterede i en signifikant reduktion af antallet af ICD-stød pga. fornyet VT. Ud af de patienter, som havde fået mindst et stød før varmbehandlingen, var der 82 %, som fik færre stød efter behandlingen. 38 ud af de 90 patienter (42 %) oplevede ingen episoder med fornyet VT over en periode på knap 3 år.

Studiet dokumenterer således, at varmebehandling af VT hos patienter, som har haft tidligere blodprop i hjertet, er en god behandling til flertallet af patienter.

Fakta
  • Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Mørk TJ, Kristensen J, Gerdes JC, Jensen HK, Lukac P, Nielsen JC: Catheter ablation for ventricular tachycardia in ischaemic heart disease; Acute success and long-term outcome. Scand Cardiovasc J. 2014 January 27. 
Flere informationer