Med et nyt landsdækkende tilbud til de 50-74 årige om screening, der skal finde tidlige stadier af tarmkræft, forventer regionerne at kunne afværge 150 dødsfald årligt


Med et nyt landsdækkende tilbud til de 50-74 årige om screening, der skal finde tidlige stadier af tarmkræft, forventer regionerne at kunne afværge 150 dødsfald årligt

Hvert år dør omkring 2.000 personer af kræft i tyk- eller endetarm i Danmark. Og cirka hver tyvende dansker rammes i dag af tarmkræft, som er den tredje mest udbredte form for kræft blandt danskerne. Derfor tilbyder regionerne nu alle mellem 50-74 år at deltage i et nyt screeningprogram. Formålet med screeningen er at finde kræft i tidlige stadier og derefter hurtigt at kunne sætte gang i behandlingen, så sygdommen ikke udvikler sig.

Desuden er formålet så vidt muligt at nedsætte forekomsten af tyk- og endetarmskræft ved at identificere og fjerne forstadier til sygdommen, før de måske udvikler sig til kræft. Regionerne forventer, at screeningsprogrammet også vil afværge omkring 150 dødsfald blandt tyk- og endetarmskræftpatienter.

-Jeg er glad for, at regionerne nu er klar til at tilbyde tarmkræftscreening til flere end hver fjerde borger. Det er en stor opgave, som kræver et stort set-up, både i forhold til at få screenet borgerne, men også for at sikre, at der er kapacitet på sygehusene til at behandle de nye tilfælde af tarmkræft i tidlige stadier, som vil blive opdaget som følge af screeningerne, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

-Jeg forventer, at screeningerne vil medvirke til, at vi kan få nedbragt både antallet af patienter med tarmkræft og antallet af patienter, der dør på grund af, at kræftsygdommen er blevet opdaget for sent, fortsætter formanden for Danske Regioner.

Sådan foregår screeningsprogrammet
Fra 2014-2018 vil samtlige borgere i aldersgruppen blive tilbudt at deltage i screeningsprogrammet. Herefter vil tilbuddet blive givet til borgere i målgruppen hvert andet år.

Borgerne får sendt et brev med prøvesæt og information om undersøgelsen, og man skal herefter selv tage en afføringsprøve derhjemme og sende den til laboratoriet.

Hvis de indsendte prøver viser, at der er blod i afføringen, bliver personen tilbudt en kikkertundersøgelse af hele tyktarmen (koloskopi) og blive henvist til det faste forløb, som gælder for patienter, der er under udredning eller har fået konstateret kræft i ende- eller tyktarm.

Det er regionerne, som er ansvarlige for at tilrettelægge, implementere og drive screeningsprogrammet for tarmkræft, som blev vedtaget som en del af Kræftplan III fra 2010. Hver region har oprettet et sekretariat, som kan hjælpe borgerne i forbindelse med screeningsprogrammerne