Nyreforeningens kreds Østjylland og Aarhus Universitetshospital fejrer den første nyretransplantation, som blev foretaget i Aarhus for 50 år siden


Nyreforeningens kreds Østjylland og Aarhus Universitetshospital fejrer den første nyretransplantation, som blev foretaget i Aarhus for 50 år siden

Den første nyretransplantation i Danmark gav håb om overlevelse for mennesker med nyresygdom. Transplantationen fandt sted på Århus Kommunehospital 18. april 1964, og den var resultatet af en pionærindsats og et engagement, som kom til at præge den internationale udvikling på transplantationsområdet i de følgende år.

Dengang var dialysebehandling endnu ikke var så udbygget, at livslang dialyse var en realistisk mulighed, og der var heller ikke kapacitet til at have alle nyresyge i dialysebehandling, f.eks. havde Århus Kommunehospital i 1963 kun en enkelt dialysemaskine. Inden man begyndte at transplantere, døde der således ca. 250 mennesker om året i Danmark som følge af nyresvigt.

Kirurg Ole Fjeldborg, mediciner Villy Posborg Petersen, patolog Steen Olsen og blod- og vævstype-ekspert Flemming Kissmeyer-Nielsen udgjorde tilsammen ”det århusianske nyreteam”.

- Deres tætte og vedholdende samarbejde førte til, at Aarhus fik en central rolle i en af verdenshistoriens helt store lægefaglige triumfer: At kunne skifte syge organer i mennesker ud med raske, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital.

Nyretransplantationer i dag
I dag er nyretransplantation en succesfuld behandling mod nyresvigt. Problemet er imidlertid, at man i dag har mangel på nyrer til transplantation.

- Foran os ligger derfor stadig et stort stykke arbejde med at finde flere organer fra afdøde donorer samt udvide mulighederne for levende donorer, siger kredsformand for Nyreforeningens kreds Østjylland, Ann Bellis Hansen, der selv for første gang fik en ny nyre i 1969.

- Når vi fejrer 50 året for nyretransplantationer, er det dels for at markere en milepæl i sundhedsvæsenets historie, men det er også for at vise, at behandlingen har givet rigtigt mange nyresyge mennesker et bedre liv. Vi ønsker samtidig at sætte fokus på, at der fortsat mangler organer til de mennesker, der i dag står på venteliste til en ny nyre.

Arrangementer
Nyreforeningens kreds Østjylland markeret 50 års jubilæet for den første danske nyretransplantation ved at dele donorkort ud på Bernhardt Jensens Plads torsdag den 3. april om formiddagen fra kl. 10.30.

Om eftermiddagen kl. 14.00-17.35 holder Nyreforeningen og Aarhus Universitetshospital i fællesskab et fagligt og festligt arrangement på Aarhus Universitetshospital i Auditorium A (indgang 6) i Skejby. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Yderligere information:
Kredsformand Ann Bellis Hansen, Nyreforeningens kreds Østjylland, 2889 7696 eller hansenann@hotmail.com. Ann Bellis Hansen kan fortælle om sit eget liv som nyretransplanteret eller formidle kontakt til andre nyretransplanterede.

Transplantationsansvarlig overlæge Kaj Anker Jørgensen, Aarhus Universitetshospital, tlf. 7845 2412