Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen præsenterer tal for, hvordan danskernes sundhed og trivsel har udviklet sig i ny database.


Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen præsenterer tal for, hvordan danskernes sundhed og trivsel har udviklet sig i ny database.

Hvor sunde er vi? Er vi stressede? Drikker vi mere alkohol? Alle disse spørgsmål kan man finde svar på i Den Nationale Sundhedsprofil, som Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.

Her får man et detaljeret billede af, hvordan danskernes livsstil generelt ser ud, hvilke forandringer der er sket på tre år, samt hvordan sundhed, trivsel og sygdom hænger sammen med uddannelse og civilstatus.

Over 160.000 danskere over 16 år har besvaret spørgeskemaet om deres sundhed, sygelighed og trivsel.

Om undersøgelsen 
Det er anden gang, at undersøgelsen af danskernes sundhed er gennemført. Den første undersøgelse fandt sted i 2010.

Besvarelserne i undersøgelsen er indsamlet på samme tid i 2013 i samtlige af landets 98 kommuner. Derfor giver undersøgelsen både mulighed for at se et samlet billede af danskernes sundhed og trivsel, samt for at sammenligne resultaterne på tværs af kommuner og regioner. I den kommende tid vil de enkelte regioner offentliggøre deres regionale sundhedsprofiler.

Sundhedsprofilen bliver primært brugt til at planlægge sundheds- og forebyggelsesindsatsen, så den rammer borgernes behov. Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner, KL, Statens Institut for Folkesundhed, Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Dyk i databasen
Undersøgelsens data er samlet i en database, der kan vise fakta om sundhed og sygelighed for danskerne fordelt på kommuner og regioner. Databasen er baseret på den mest omfattende kortlægning af danskernes sundhed nogensinde. Den kan ses på www.danskernessundhed.dk hvor det også er muligt selv at dykke ned i talmaterialet.

Rapporten: Danskernes sundhed, den nationale sundhedsprofil, 2014    
Faktaark om Danskernes sundhed, den nationale sundhedsprofil, 2014  

Flere informationer:
Sundhedsstyrelsen, enhedschef Jette Jul Bruun, tlf. 7222 8510
Danske Regioner, sundhedsudvalgsformand Ulla Astman, tlf. 3023 6454
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, pressechef Thomas Bille Winkel, 4091 9878