Regionens hospitaler bliver i øjeblikket målt og vejet efter Den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Et hold uvildige kvalitets-eksaminatorer fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS) snuser i øjeblikket rundt på regionens hospitaler.

Kvalitetsfolkene skal finde ud af, om hospitalerne lever op til foreskrifterne i Den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt har allerede haft besøg, og i denne uge er det Hospitalsenheden Vest, der bliver kigget efter i sømmene.

Hospitalerne får ikke karakterer efter besøgene, men akkrediteres ud fra tre forskellige former for akkrediteringsstatus, nemlig; 

  • Akkrediteret
  • Akkrediteret med bemærkninger. Sygehuset har stadig opnået akkreditering, men har en højere grad af efterfølgende udviklingsarbejde.
  • Ikke akkrediteret

Tidsplanen for akkrediteringsbesøgene på de enkelte hospitaler ser sådan her ud:

  • Aarhus Universitetshospital: 24.-28. feb. – uge 9
  • Hospitalsenhed Midt: 10.-14. marts – uge 11
  • Hospitalsenheden Vest: 24.-28. marts – uge 13
  • Psykiatrien Region Midtjylland: 7.-11. april – uge 15
  • Hospitalsenheden Horsens: 28. april – 1. maj – uge 19
  • Regionshospitalet Randers: 12.-15. maj – uge 20

Flere oplysninger på Region Midtjyllands pressevagt på 7841 0666.