Regionsrådet har netop godkendt en ny fælles visitationspraksis på det gynækologiske område imellem Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens.


Regionsrådet har netop godkendt en ny fælles visitationspraksis på det gynækologiske område imellem Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens.

Den nye fælles visitationsordning træder i kraft 1. april og skal give østjyske kvinder hurtig og lige adgang til det behandlingstilbud, som den enkelte patient har brug for.

Det betyder, at flere gynækologiske patienter fra bl.a. Favrskov, Syddjurs, Aarhus, Skanderborg og Odder Kommuner fremover vil blive henvist til behandling på henholdsvis Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens. Her har de gynækologiske afdelinger kapaciteten til at tage imod lidt flere patienter.

Samtidig vil gynækologiske patienter med behov for højt specialiseret behandling fortsat blive behandlet på Aarhus Universitetshospital, som med samarbejdet med regionshospitalerne i Horsens og Randers får bedre mulighed for at løse specialopgaverne i Aarhus.

- Med den nye fælles visitationspraksis kommer patienterne hurtigt i den rigtige behandling samtidig med, at vi får udnyttet hospitalernes kapacitet og forskellige kompetencer bedst muligt. Det kan blive en vigtig løftestang for os i arbejdet med fortsat at leve op til udredningsretten og kræftpakkerne, siger Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør fra Hospitalsenheden Horsens.

Samme behandlingskvalitet
Det nye fælles samarbejde på det gynækologiske område vil også resultere i et sæt fælles kliniske retningslinjer, så østjyske kvinder fremadrettet får et behandlingstilbud af samme ensartede kvalitet uanset hvilket østjysk sygehus, de bliver henvist til.

Regionshospitalet Horsens er udpeget til at stå for selve visitationen, som i praksis betyder, at alle henvisninger fra privatpraktiserende læger i området samles og håndteres fra ét sted.

I Horsens har lægesekretærerne på Kvindeafdelingen stået for en effektiv visitering af hospitalets gynækologiske patienter igennem det seneste år. De erfaringer bruges nu i det østjyske samarbejde.

Der findes i forvejen en fælles visitation inden for det ortopædkirurgiske område i Region Midtjylland.

Yderligere oplysninger