De årlige produktivitetstal fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse viser, hvor mange sundhedsydelser man får for hver krone, der bruges på de enkelte sygehuse landet over.Arkivfoto: Regionshospitalet Holstebro

De årlige produktivitetstal fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse viser, hvor mange sundhedsydelser man får for hver krone, der bruges på de enkelte sygehuse landet over.

Hospitalsenheden Vest har for tredje år i træk leveret en meget høj produktivitetsudvikling. Det viser den netop offentliggjorte analyserapport fra ministeriet.

Udviklingen fra 2011 til 2012 er på 8,9 procent i Hospitalsenheden Vest. Til sammenligning har udviklingen i hele landet været på 1,4 procent. og udviklingen i Region Midtjylland på 0,7 procent.

Kvalitet er også vigtig
- Det er bemærkelsesværdigt, påpeger hospitalsdirektør Henning Vestergaard og peger samtidig på, at mest mulig sundhed for pengene kun er den ene tredjedel af den kabale, som sundhedsvæsenet og hospitalerne landet over slås med for at få tingene til gå op.

- Vi må ikke glemme, at den samlede kabale også handler om kvalitet i ydelserne for patienterne og kvalitet i arbejdet for de ansatte. Økonomien kan ikke stå alene, hvis vi skal præstere sundhed i topklasse, tilføjer Henning Vestergaard.

Hospitalsdirektøren ser derfor frem til, at hospitalet i uge 13 får besøg at et hold af kvalitetseksperter, som skal kigge hospitalet efter i sømmene med henblik på at Hospitalsenheden Vest igen bliver akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel.

Patienten i centrum
- Vi skal behandle mange patienter så effektivt som muligt. Men det skal ske med den enkelte patient i centrum. Opgaven er at finde den rette balance mellem den faglige -, den patientoplevede og den organisatoriske kvalitet. Vi skal være blandt de bedste på alle tre kvalitetsmål, lyder den ambitiøse målsætning fra hospitalsdirektør Henning Vestergaard. Men ambitioner uden en sund realitetssans fører ingen steder hen, tilføjer han.

- Forudsætningen for at lykkedes er et hold af medarbejdere, der er dedikeret til opgaven. Og indrømmet. Det er ikke sært, at vi har travlt, og der er mange medarbejdere, som føler sig presset. Derfor vil vi i 2014 også have et forstærket fokus på trivsel – også når vi har travlt. Den gunstige udvikling i økonomien har kun ladet sig gøre ved via en kæmpe indsats af alle medarbejdere. Det skal vi honorere inden for det manøvrerum, som gives, når man har styr på økonomien.


Fakta:

  • Med økonomiaftalen mellem amterne og regeringen blev det i 2005 aftalt at ”gennemføre systematiske og offentligt tilgængelige produktivitetsmålinger på sundhedsområdet”. 2012, er det seneste år, de landsdækkende analyser dækker.
  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skriver på deres hjemmeside, at:
    - Produktivitetsanalyser er et centralt redskab til at sikre den bedst mulige ressourceanvendelse, fordi de skaber synlighed om, hvordan ressourcerne faktisk anvendes. Ved at offentliggøre målinger af produktiviteten kan man sammenligne, hvor mange sundhedsydelser man får for hver krone, der bruges på de enkelte sygehuse.
  • Der er resultater for 43 sygehuse i rapporten.


Flere informationer

  • Henning Vestergaard, Hospitalsdirektør: 45 7843 8530
  • Preben Lynggaard Sørensen, Økonomichef : 7843 8670