Et år med grundige forberedelser betyder, at Hospitalsenheden Vest er helt klar til at tage imod de første borgere til screening for tarmkræft på tirsdag 25. marts.

Kirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest har siden foråret 2013 forberedt sig grundigt på at tage imod de første borgere til tarmkræftscreening på tirsdag 25. marts:

- Det er meget vigtigt, at borgerne føler sig i trygge hænder, for screening for tarmkræft er en kompliceret undersøgelse, som kræver tid og nænsomhed. Der skal foretages en kikkertundersøgelse af tyk- og endetarm og eventuelt tages vævsprøver til videre analyse. Undersøgelsen vil derfor blive udført af erfarne læger og specialuddannede endoskopisygeplejersker. Tre sygeplejersker har allerede gennemgået specialuddannelsen, og en fjerde er på vej, siger ledende overlæge Niels Hald, Kirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest.

Kirurgisk Afdeling har i 2013 blandt andet ansat ekstra sygeplejerskeassistance, ventelisterne til kikkertundersøgelser er blevet bragt i bund, og så er der indkøbt nyt specialudstyr til at foretage mave- og tarmundersøgelser – alt sammen for at sikre, at starten på den nye type undersøgelse kommer til at forløbe så gnidningsfrit som muligt for borgerne.

16 screeninger om ugen og 800 undersøgelser om året

På Endoskopiafsnittet i Hospitalsenheden Vest er der plads til at udføre 16 screeninger for tarmkræft om ugen, fra mandag til torsdag, og op mod 800 undersøgelser om året.

En screening for tarmkræft på hospitalet tager cirka 30 minutter, og starter med, at man får en let bedøvelse. Herefter udfører en erfaren (mindst 1000 undersøgelser gennemført) læge eller endoskopisygeplejerske en kikkertundersøgelse af ende- og tyktarmen. Ofte vil der blive tage en eller flere vævsprøver til videre analyse.


FAKTA

Vejen fra hjemmeprøve til kikkertundersøgelse på hospitalet

Der er indført national screening for tarmkræft i Danmark i starten af 2014.

Det betyder, at alle mænd og kvinder i alderen 50-74 år får tilbud om screening. Borgerne får sendt et brev med prøvesæt og information om undersøgelsen. Herefter skal man selv tage en afføringsprøve og sende den til laboratoriet. Bliver der fundet blod i prøven, modtager man et tilbud om at komme til kikkertundersøgelse af tarmen på hospitalet for at finde ud af, om blodet skyldes tarmkræft eller noget andet.

Formålet med tarmkræftscreeningen er at konstatere tarmkræft i et tidligt stadie, så man kan iværksætte tidlig behandling. Tidlig behandling kan betyde mere skånsom behandling og bedre overlevelse. Desuden vil man i nogle tilfælde konstatere forstadier til kræft, som det er muligt at følge nøje og eventuelt behandle, så kræften ikke udvikler sig.

Kilde: www.kraeftscreening.rm.dk/tarmkraftscreening/


Flere oplysninger:  

Ledende overlæge Niels Hald, Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest - tlf. 2945 2767.

Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest – tlf. 4093 7985.