Ventetiderne falder støt på Aarhus Universitetshospital


Ventetiderne falder støt på Aarhus Universitetshospital

I juni sidste år ventede flere en 7.500 patienter mere end en måned på at blive undersøgt og få et behandlingstilbud på Aarhus Universitetshospital. Efter en massiv indsats er antallet bragt ned med næsten 70 procent til knap 2.500.

Siden september 2013 har patienter haft ret til at blive ’udredt’ inden for en måned, hvis det er fagligt muligt. Dvs. der må der højst gå 30 dage, fra patienten er henvist fra den praktiserende læge, til hospitalet har besluttet, hvilken behandling patienten skal tilbydes, eller har afkræftet mistanken om sygdom.

- Udredningsretten giver os meget store udfordringer oveni kravene til hurtig behandling af kræft- og hjerte-patienter, men der er patienter, som har ventet urimeligt længe på udredning, og derfor er det et godt initiativ, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen.

Rent bord på flere afdelinger
Region Midtjylland har investeret 11 mio. kr. i hurtigere undersøgelse af ventende patienter på Aarhus Universitetshospital, og en task-force bestående af den lægefaglige direktør og en centerchef fra hvert af hospitalets centre har fulgt udviklingen tæt og taget fat på områder med problemer.

- Vi er begyndt at strømline vores udredningsforløb, og det har haft god effekt. På en lang række områder er ’puklen’ af patienter, der venter ud over 30 dage, ved at være væk, siger Claus Thomsen.

Indenfor eksempelvis knogle- og ledkirurgi (Ortopædkirurgisk Afdeling E), led- og bindevævssygdomme (Reumatologisk Afdeling U) og hormonsygdomme (Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA) er ventetiden på at komme i gang med udredning nu under 30 dage.

Hurtig skanning – hurtigere forebyggelse
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA havde sidste sommer 1258 patienter, som havde ventet i mere end en måned, og mange af dem ventede på en DXA-skanning, som er en særlig knogle-røntgenundersøgelse, hvor man nøjagtigt måler kalkindholdet i knoglerne.

- Vi fik indrettede to ekstra skanningsrum, ansatte to ekstra bioanalytikere, og personalet arbejdede om aftenen og om lørdagen, indtil vi havde fået ventetiden ned under en måned, siger ledende overlæge Else Vestbo.

Knogleskanningen giver lægen mulighed for at afgøre, om patienten lider af knogleskørhed, og dermed evt. starte en behandling med medicin for at nedsætte knogletabet og forebygge knoglebrud.

Kræftpatienter kommer først
Der er imidlertid stadig et stykke vej på flere afdelinger.

De helt store vanskeligheder finder man på det neurologiske og på det urinvejskirurgiske område, hvor der i hele regionen er mangel på kapacitet.

På det neurologiske område er der især kapacitetsproblemer inden for demens- og hovedpineområdet, og på det urinvejskirurgiske område presses kapaciteten til at tage sig af godartede lidelser af, at Aarhus Universitetshospital skal tage sig af patienter med kræft fra hele regionen.

Samarbejde på tværs af hospitaler i regionen
På det gynækologiske område er der kapacitet til at udrede flere patienter på hospitalsenhederne i Randers og Horsens, og derfor skal en fælles visitation sikre, at patienterne hurtigere udredning samtidig med, at hospitalernes kapacitet og forskellige kompetencer udnyttes bedst muligt.

Der er en lignende situation på øre-næse-hals-området, hvor en del patienter nu vil blive tilbudt hurtigere udredning i Holstebro eller Randers.

Se udviklingen i antal ventende over 30 dage siden 2. juni 2013 (PDF).

Yderligere information:
  • Lægefaglig direktør Claus Thomsen, tlf. 7846 2366