Ny forskning viser, at hver syvende person, der har ligget i respirator, risikerer at udvikle angst, depression og søvnløshed. Der er behov for bedre forebyggelse, mener professor bag undersøgelsen.

Flere og flere overlever heldigvis livstruende sygdomme og ulykker. Nu viser en ny dansk-amerikansk undersøgelse dog, at indlæggelse, hvor patienten har ligget i respirator, kan have alvorlige følger:

”Den gode nyhed er selvfølgelig, at stadig flere overlever kritisk sygdom og respiratorbehandling. Men den dårlige nyhed er samtidig, at vi nu har påvist, at respiratorpatienterne har betydelig risiko for at få psykiske problemer. Især de første måneder efter udskrivelsen er kritiske,” siger professor i klinisk epidemiologi Henrik Toft Sørensen, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Han står bag verdens hidtil største undersøgelse af psykiatriske problemer før og efter respiratorbehandling. Det opsigtsvækkende resultat er i dag offentliggjort i det prestigefyldte lægevidenskabelige tidsskrift Journal of the American Medical Association (JAMA).

I undersøgelsen er 24.179 medicinske respiratorpatienter indlagt på alle danske intensivafdelinger i perioden 2006-2008 blevet sammenlignet med andre indlagte patienter samt med den generelle befolkning.

Overraskende mange

”Undersøgelsen viser, at helt op imod 13 procent af respiratorpatienterne, altså hver syvende, fik medicin mod psykiske problemer indenfor de første tre måneder efter indlæggelsen. Vi vidste godt, at der var en forhøjet risiko, men vi havde ikke forventet, at tallet ville være så højt,” siger Henrik Toft Sørensen, og tilføjer:

”Til sammenligning fik fem procent af de patienter, der ikke havde været i respirator, medicin mod psykiske problemer efter indlæggelsen.”

Medicinen dækker typisk over sovemedicin, angstdæmpende medicin eller antidepressiv medicin.

En halv procent af respiratorpatienterne havde så svære psykiske problemer, at de fik stillet en psykiatrisk diagnose ved et psykiatrisk hospital inden for de første tre måneder efter udskrivelsen.

Alvorlige konsekvenser 

Henrik Toft Sørensen mener, at der er stort behov for et øget fokus på forebyggelse og behandling af psykiske problemer hos patienter, der overlever kritisk sygdom: 

”Psykiske problemer har store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. Både patienter, pårørende og læger bør derfor i langt højere grad kende og være opmærksomme på de langsigtede konsekvenser af kritisk sygdom. Det er vigtigt, at vi alle bliver bedre til at sætte tidligt ind med den rette forebyggelse og behandling,” siger han. 

Studiet er gennemført sammen med anerkendte amerikanske forskere fra Columbia University i New York samt University of Pittsburgh i Pennsylvania. 

Læs mere