Den 26. marts markerer Region Midtjylland, kommunerne i regionen og Kriminalforsorgen ved et arrangement i Silkeborg, at der er indgået en samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko.


For knap et år siden holdt Region Midtjylland og kommunerne i regionen en temadag med overskriften ”Blåkærgårdsagen kalder på fælles handling”. Temadagen var et led i opfølgningen på den kommissionsrapport, der blev udarbejdet efter, at en beboer på bostedet Blåkærgård ved Viborg i februar 2012 dræbte en af stedets ansatte.

Formålet med denne temadag var at skabe et grundlag for en forpligtende samarbejdsmodel i forhold til retspsykiatriske borgere, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. I temadagen deltog udover kommuner og region også kriminalforsorg og politi.

Siden er der indgået en administrativ samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og Kriminalforsorgen om de ca. 75 retspsykiatriske patienter, der i øjeblikket vurderes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko.

Det er denne samarbejdsaftale, der skal foldes ud, når 120 repræsentanter for de tre samarbejdsparter samles den 26. marts i Silkeborg. Her vil samarbejdsaftalen blive præsenteret, og der vil efterfølgende blive udarbejdes konkrete aftaler om, hvordan samarbejdet organiseres lokalt på tværs af sektorerne – både på myndigheds- og driftsniveau.

Klare aftaler
Patienterne, det drejer sig om, vil typisk bo på et socialpsykiatrisk bosted, som hans eller hendes hjemkommune har valgt og betaler til, være i behandling i en retspsykiatrisk afdeling, hvor en overlæge har behandlingsansvaret og desuden være under tilsyn af kriminalforsorgen.

- Vi er meget opsat på at få skabt klare aftaler om hvem, der gør hvad og har ansvar for hvad i forhold til disse retspsykiatriske patienter. Det er nødvendigt, når så mange parter er involveret.

Man kan sige, at vi går fra et diffust til et konkret ansvar og fra et organisatorisk ansvar til et personligt ansvar, siger Gert Pilgaard direktør for Psykiatri og Social i Region Midtjylland.

Det er Leif Gjørtz Christensen, direktør for Job & Velfærd i Viborg Kommune enig i. Han har været med til at igangsætte arbejdet med at udforme samarbejdsaftalen. Han siger:

- Formålet med aftalen er at etablere et tæt samarbejde omkring den enkelte retspsykiatriske patient. Et samarbejde, der er koncentreret på så få personer, at de kan have et gensidigt kendskab til hinanden. Samarbejdet skal udgøre et sikkerhedsnet i den resocialiserings-proces, som skal foregå ind til dommen en dag bliver hævet, og disse retspsykiatriske patienter skal ud i samfundet igen.

Se aftalen her

Flere oplysninger
  • Gert Pilgaard Christensen, direktør Psykiatri og Social, Region Midtjylland, telefon 78470004
  • Leif Gjørtz Christensen, direktør Job & Velfærd, Viborg Kommune, telefon 30304143