Landsdækkende opgørelse viser, at hospitalerne i Region Midtjylland igen i 2012 formåede at øge aktiviteten for færre udgifter. Produktiviteten steg 0,7 pct. fra 2011 til 2012.

- Det er godt skuldret, at hospitalerne her i regionen i 2012 ikke bare har formået at opretholde det høje produktivitets-niveau fra tidligere, men er blevet endnu mere produktive.
Det siger regionsrådsformand Bent Hansen (S) som en kommentar til den rapport over produktiviteten på hospitalerne, som er blevet offentliggjort i dag, tirsdag 11. marts 2014.

- Når det er sagt, er det også vigtigt ikke bevidstløst at gå efter en høj produktivitet. Vi skal balancere mellem at styre efter på den ene side produktivitet og på den anden side kvalitet. Produktivitet er vigtig, men siger jo intet om, hvor god behandlingen er, siger regionsrådsformanden.
Regionsrådet i Region Midtjylland har da også tidligere besluttet at undersøge mulighederne for en ny økonomisk styringsform, som supplerer hospitalernes nuværende styring med andre, mere kvalitative mål.

Produktivitet i Region Midtjylland

Hospitalerne i Danmark samler sig i stigende grad om det landsgennemsnitlige produktivitetsindeks på 100. For Region Midtjyllands vedkommende ser tallene sådan ud:
 

Produktivitetsindeks 2012 (gennemsnitligt indeks for hele landet = 100)

  • Hospitalsenheden Horsens: 104
  • Hospitalsenheden Vest: 105
  • Aarhus Universitetshospital: 96
  • Regionshospitalet Randers: 109
  • Hospitalenhed Midt: 99
  • Region Midtjylland i alt: 99


Til sammenligning ligger Aarhus Universitetshospitals produktivitet lavere end Rigshospitalets. Og produktiviteten i Hospitalsenhed Midt ligger under de øvrige regionshospitaler i regionen.
Derfor vedtog Forretningsudvalget i Regionsrådet på et møde i dag, at der skal udarbejdes forslag til, hvordan de to hospitaler kan levere samme behandlingsaktivitet for færre udgifter som hhv. Rigshospitalet og regionshospitalerne.
Forslagene bliver drøftet på regionsrådets budgetseminar 20. maj.

Se rapporten på Danske Regioners hjemmeside 

Fakta
Produktivitet på hospitaler beregnes ved at sætte hospitalernes produktion i forhold til hospitalernes ressourceforbrug. Der afregnes pr. kontakt. Flere kontakter medfører i sig selv stigende produktionsværdi. 


Flere oplysninger
Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.