Efter mangeårige og gode erfaringer med frivillige patientstøtter på hospital og afdelinger i Herning igangsættes nu en tilsvarende ordning på hospitalet i Holstebro.


Efter mangeårige og gode erfaringer med frivillige patientstøtter på hospital og afdelinger i Herning igangsættes nu en tilsvarende ordning på hospitalet i Holstebro.

I første omgang med frivillige patientstøtter til at hjælpe patienterne med modtagelsen ved hovedindgangen og receptionen og så i modtagelsen på Neurologisk afdeling N2.

- Vi glæder os til at komme i gang, og det er vores erfaring, at det giver god mening at starte i det små og så evaluere på det første samarbejde, fortæller formanden for Røde Kors i Holstebro, Gunhild Vilstrup.

- Det er vores erfaring, at de frivilliges indsatser giver tryghed og overskuelighed i patienternes møde med os. Det giver bare så god mening!, siger sygeplejefaglig direktør for Hospitalsenheden Vest, Ida Götke.

Tirsdag den 18 marts inviteres til informationsmøde for interesserede frivillige. Mødet foregår hos Røde Kors, Lundholmvej 7, Holstebro kl. 19.00

Mødets indhold:
  • Velkomst ved Gunhild Vilstrup, Røde Kors Holstebro
  • Orientering om patientstøtteordning/sygehusbesøgstjeneste ved Malene Borberg Sarwar, Røde Kors
  • Orientering om patientstøtter, frivilligordning ved Regionshospitalet Holstebro ved ledende receptionist Elisabeth Amstrup og afdelingssygeplejerske Karen Raakilde.
  • Præsentation af aktivitetslederne og deres forventede opgaver sammen med patientstøtterne ved tidligere afdelingssygeplejerske Anne Marie Vestergaard og oversygeplejerske Ingrid Bek Andersen.
  • Forventet plan for start og undervisning for patientstøtterne.
  • Ordet frit, spørgsmål m.m.

Fakta
Røde Kors udvælger patientstøtter med relevant baggrund og erfaring, så der er et match mellem de frivilliges kompetencer og de enkelte afdelingers patientprofil og behov.

To gange om året afholdes der fællesmøde mellem hospitalsafdelingerne og de frivillige medarbejdere for at udveksle ideer, erfaringer og viden med det formål at videreudvikle samarbejdet omkring patienterne.

Patientstøtteordningen har eksisteret på Regionshospitalet Herning siden 2006, og p.t. omfatter ordningen 62 frivillige Røde Kors medlemmer.

Yderligere oplysninger

  • Sygeplejefaglig direktør Ida Götke på 7843 8520
  • Formand for Røde Kors, Holstebro, Gunhild Vilstrup på 9741 4126, mobil 2344 7031