Anne V. Kristensen (V) og Bent Hansen (S) blev valgt ind i bestyrelsen for Danske Regioner, mens Anders Kühnau (S) blev udvalgsformand. Alle tre er valgt i Region Midtjylland.

Bent Hansen fortsætter som formand, Anne V. Kristensen fik formandssædet i Udvalget for Regional Udvikling og EU, mens Anders Kühnau (S) blev formand for Løn- og Praksisudvalget.

Flere partier, mange nye ansigter og en overvægt af kvinder sætter rammerne om den bestyrelse, der de næste fire år skal lede arbejdet i Danske Regioner.

På baggrund af stemmeafgivelsen ved regionsrådsvalget den 19. november 2013 har de enkelte partier efter gruppemøder på Danske Regioners generalforsamling i Aalborg i dag, indstillet disse repræsentanter til bestyrelsen:

Formand
Bent Hansen (S)
Regionsrådsformand
Region Midtjylland

Næstformand
Carl Holst (V)
Regionsrådsformand
Region Syddanmark

Sophie Hæstorp Andersen(S)
Regionsrådsformand
Region Hovedstaden

Jens Stenbæk (V)
Regionsrådsformand
Region Sjælland

Ulla Astman (S)
Regionsrådsformand
Region Nordjylland

Leila Lindén (S)
Regionsrådsmedlem
Region Hovedstaden

Poul Erik Svendsen (S)
Regionsrådsmedlem
Region Syddanmark

Susanne Lundvald (S)
Regionsrådsmedlem
Region Sjælland

Charlotte Fischer (RV)
Regionsrådsmedlem
Region Hovedstaden

Per Larsen (K)
Regionsrådsmedlem
Region Nordjylland

Lise Müller (SF)
Regionsrådsmedlem
Region Hovedstaden

Henrik Thorup (DF)
Regionsrådsmedlem
Region Hovedstaden

Susanne Eilersen (DF)
Regionsrådsmedlem
Region Syddanmark

Anne V. Kristensen (V)
Regionsrådsmedlem
Region Midtjylland

Jess V. Laursen (V)
Regionsrådsmedlem
Region Nordjylland

Martin Geertsen (V)
Regionsrådsmedlem
Region Hovedstaden

Susanne Langer (Enh)
Regionsrådsmedlem
Region Hovedstaden