Mindre præcise syninger er skyld i dårligere fungerende omkørsler efter operation ”på bankende hjerte”

Mindre præcise syninger er skyld i dårligere fungerende omkørsler efter operation ”på bankende hjerte”

Patienter, som får foretaget bypass-operation på hjertets kranspulsårer, mens hjertet slår, har større risiko for at få forsnævringer eller aflukninger af deres omkørsler i de første måneder efter operationen, end hvis de får foretaget operationen på traditionel vis, hvor hjertet standses, og man bruger en hjerte-lunge-maskine.

Det viser en ny undersøgelse, gennemført i samarbejde mellem hjertekirurger fra Aalborg, Odense, Aarhus og Gentofte. Studiet er den første lodtrækningsundersøgelse på verdensplan, som er tilstrækkeligt stor til at kunne påvise fordele og ulemper hos ældre patienter ved bypass-operation med og uden brug af hjerte-lunge-maskine.

Bypass-operationer udføres på patienter med forsnævringer på kranspulsårerne, som leder blod til hjertemusklen. I modsætning til ballonudvidelser har by-passoperationer en dokumenteret virkning ikke kun på graden af brystsmerter ved dårlig blodforsyning til hjertet, men også på patienternes forventede restlevetid.  Ved en bypass-operation på kranspulsårerne bruger man en blodåre, som man tager fra patientens arm, ben eller brystkasse og syer på kranspulsåren, så den danner en ”omkørsel” for blodet forbi forsnævringen, således at man forbedrer blodforsyningen til hjertemusklen.

Bypass-operationen kan udføres ”på bankende hjerte”, hvor kirurgen syer omkørslen på, mens hjertet slår. For at undgå bevægelse, blødning og ustabilitet i patientens kredsløb vælger de fleste kirurger dog at bruge en hjerte-lunge-maskine, som kobles til patienten under operationen. Ved denne teknik kan hjertet standses, mens man syer omkørslerne på. Tidligere studier har vist, at risikoen, for at der opstår forsnævringer ved påsyningsstederne, er større ved operation ”på bankende hjerte”, mens hjerte-lunge-maskinen til gengæld medfører en lidt større risiko for blodpropper i hjernen under operationen.

Ved de tidlige sammenlignende undersøgelser har man brugt mindre dosis af blodfortyndende medicin (heparin) under operationen, hvis man opererer ”på bankende hjerte”. I dette studium har lægerne givet den samme dosis heparin til begge grupper for at se, om man i så fald kunne opnå lige så få forsnævringer og aflukninger af omkørsler ved operation ”på bankende hjerte” som ved brug af hjerte-lunge-maskine.

Man trak lod blandt 900 patienter, som blev opereret på hjertekirurgisk afdeling på Gentofte Hospital, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital. Alle patienterne var over 70 år gamle. Halvdelen af patienterne blev opereret ”på bankende hjerte” og halvdelen med brug af hjerte-lunge-maskine. Seks måneder senere blev de inviteret til kontrastundersøgelse af omkørslerne

Ved undersøgelsen fandt man, at hos patienter opereret ”på bankende hjerte” var 79 % af omkørslerne åbne, 9 % forsnævrede og 12 % lukkede. De tilsvarende tal for patienter opereret med brug af hjerte- lunge-maskine var hhv. 86 %, 5 % og 9 %. Forskellen var statistisk signifikant. Der var ingen forskel i patienternes overlevelse eller deres oplevelse af livskvalitet.

Hovedforfatteren bag undersøgelsen, lektor, overlæge Kim Houlind fra Kolding Sygehus, vurderer, at man herved har sandsynliggjort, at den større tendens til dårligt fungerende omkørsler efter operation ”på bankende hjerte” skyldes, at påsyningerne er mindre præcise.

- Selvom det er dygtige hjertekirurger, der har deltaget i studiet – og resultaterne i begge patientgrupper kan sammenlignes med de bedste i verden – så ER det bare mere teknisk krævende at sy blodkar sammen når de bevæger sig, og der kommer blod ud af dem, end når de ligger stille og er tomme for blod, siger Kim Houlind, der var ansat på Aarhus Universitetshospital under en del af dataopsamlingsperioden.

Han understreger, at forskellen mellem grupperne ikke har påvirket patienternes livskvalitet eller overlevelse på kort sigt. Projektgruppen bag projektet er netop i gang med at analysere, hvordan forskellene har påvirket patienterne på længere sigt.

Resultaterne er offentliggjort i:

Houlind K, Fenger-Grøn M, Holme SJ, Kjeldsen BJ, Madsen SN, Rasmussen BS, Jepsen MH, Ravkilde J, Aaroe J, Hansen PR, Hansen HS, Mortensen PE; for the DOORS Study Group. Graft patency after off-pump coronary artery bypass surgery is inferior even with identical heparinization protocols: Results from the Danish On-pump Versus Off-pump Randomization Study (DOORS). J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Feb 8.


Yderligere information: