Gynækologisk/obstetrisk afdeling på Regionshospitalet Randers har modtaget FYGO-prisen 2014 for at være landets bedste uddannelsessted for yngre læger.


Gynækologisk/obstetrisk afdeling på Regionshospitalet Randers har modtaget FYGO-prisen 2014 for at være landets bedste uddannelsessted for yngre læger.

FYGO er Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere, og det er afdelingens egne læger under uddannelse, der har ønsket, at deres arbejdsplads skulle have prisen.

De yngre læger begrunder deres indstilling med, at gynækologisk/obstetrisk afdeling i Randers har et godt uddannelsesmiljø for reservelæger på alle uddannelsestrin. I indstillingen skriver de bl.a., at deres uddannelse bliver prioriteret højt trods travlhed, og at de speciallæger, der superviserer dem, udviser stort engagement i faget og vilje til at lære fra sig. En god og positiv stemning på afdelingen gør, at læring sker i et trygt miljø, og kritik sker på en konstruktiv måde, skriver de.

- Vi er meget stolte af at have en afdeling med stort fokus på uddannelse også i en travl hverdag, siger ledende overlæge Eva Kleberg Andersen. Det kræver en stor indsats af vores speciallæger i hverdagen. De er gode til at tilsidesætte sig selv og lade de unge få erfaring, også selvom det tager lidt længere tid, siger hun.

Kort før kåringen som landets bedste uddannelsesafdeling på området modtog gynækologisk/obstetrisk afdeling anerkendelse fra Sundhedsstyrelsen. Et inspektorbesøg med det mål at vurdere, om afdelingen havde tilstrækkeligt fokus på uddannelse, resulterede i en meget positiv tilbagemelding.

- Det tager tid at være gode til at undervise og supervisere, men vi betragter det som en investering i fremtiden og en naturlig del af vores arbejde, siger Eva Kleberg Andersen.

Med titlen som landets bedste uddannelsessted følger foruden æren et diplom.

Yderligere oplysninger:
Ledende overlæge Eva Kleberg Andersen, Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Regionshospitalet Randers. Tlf.: 78 42 11 01 eller 23 28 30 39