Færre infektioner, tryksår og dødsfald. Det er resultatet af tre års intensivt fokus på at højne patientsikkerheden på fem danske hospitaler, heriblandt Hospitalsenheden Horsens. Arbejdet er nu for første gang blevet evalueret i en rapport.

Det nytter at sætte patienternes sikkerhed højt på dagsordenen.

Det fastslår en ny evalueringsrapport, der er udarbejdet på baggrund af fem danske hospitalers patientsikkerhedsarbejde igennem de sidste tre år.

Hospitalerne har – i første omgang på forsøgsbasis - brugt nogle mere systematiske metoder til at forebygge og opdage f.eks. blodforgiftning og tryksår i så tidligere stadier som muligt. Og dét arbejde lønner sig ikke mindst til gavn for patienterne.

- Vi har vidst det længe, men nu har vi også dokumentation for, at patientsikkerhedsarbejdet virker. Det betyder samlet set, at patienterne kan være mere trygge, når de bliver indlagt på hospitalet, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen fra Hospitalsenheden Horsens.

Her er det lykkedes personalet at reducere dødeligheden blandt patienter med svær blodforgiftning eller septisk shock med 35 %.  Ligeledes er antallet af infektioner reduceret, og blandt seks af hospitalets afdelinger er det mere end 100 dage siden, at en patient har haft et tryksår.

Bedre systematik giver resultater

Værktøjet til at nå de mærkbare resultater har været 12 ’pakker’, der hjælper til at øge patientsikkerheden inden for hvert sit område som eksempelvis medicinering og tryksår. Hver pakke giver de ansatte metoder til at undgå skader og dødsfald.

- Vi ved, at det ikke er en enkelt faktor, der kan forklare, at færre patienter får en infektion eller andre komplikationer efter en operation, forklarer Lisbeth Holsteen Jessen.

- Det er hele den arbejdsgang, der ligger bagved, nemlig at vi systematisk følger patientens udvikling i form af f.eks. blodtryk, puls og iltprocent og reagerer på disse data. Det gør os bedre i stand til at opspore kritisk sygdom på et tidligt stadie, forklarer Lisbeth Holsteen Jessen.

Erfaringerne fra ’Patientsikkert Sygehus’ er nu ved at blive udbredt til landets øvrige hospitaler, og på Hospitalsenheden Horsens fortsættes det ambitiøse arbejde.

- Vi har ligesom de fire andre forsøgshospitaler set så synlige resultater af indsatsen, at vi har valgt at videreføre arbejdet i den daglige drift også efter projektets udløb, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

Det er rådgivningsvirksomheden COWI, der som uafhængig evaluator har udarbejdet rapporten om Patientsikkert Sygehus.

Fakta om ’Patientsikkert Sygehus’

  • Projektet ’Patientsikkert Sygehus’ blev igangsat i 2010 af Dansk Selskab for Patientsikkerhed i samarbejde med TrygFonden og Danske Regioner.
  • Målet er at reducere antallet af patienter, der døde i forbindelse med et hospitalsophold og at reducere antallet af patienter, der blev skadet i forbindelse med behandlingen.
  • Udover Hospitalsenheden Horsens medvirker Hillerød Hospital, Næstved Sygehus, Kolding Sygehus samt Sygehus Thy-Mors.


Yderligere oplysninger:

  • Lisbeth Holsteen Jessen, hospitalsdirektør, tlf. 2120 4844.