Hospitalernes afdelinger skal have nye navne, der afspejler at hospitalerne er til for patienterne. Det har et enigt regionsråd netop besluttet.


Hospitalernes afdelinger skal have nye navne, der afspejler at hospitalerne er til for patienterne. Det har et enigt regionsråd netop besluttet.

Med regionsrådets beslutning skal patienterne ikke længere gætte, hvad det mon vil sige, at de er indkaldt til ”hæmatologisk afdeling” eller ”Dermato- Venerologisk Afdeling”. I stedet vil de få at vide, de er indkaldt til afdelingerne for henholdsvis ”Blodsygdomme” og ”Hud- og Kønssygdomme”.

- Sundhedsvæsenet kan være svært nok at finde rundt i endda. Nu har vi taget en beslutning som former hospitalet en smule mere på patientens præmisser, siger formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S).

Regionsrådet har lyttet
Siden efteråret har forslagene til nye navne været i høring blandt borgere, medarbejdere og ledelse. Både i en helt traditionel høring og på Facebook, hvor der er kommet mange kreative forslag.

Og der er blevet lyttet. Eksempelvis lød det første forslag til nyt navn for Medicinsk Endokrinologisk Afdeling på ”Kirtel og Stofskiftesygdomme”, mens det endelige navn nu er blevet: ”Diabetes og Hormonsygdomme”.

Nye navne i takt med udflytning
Selvom beslutningen om de nye navne nu er truffet, betyder det ikke, at afdelingerne får nye navne fra i morgen.

- Der er også økonomi og ressourcer i det her. Eksempelvis er nye skilte og informationsmateriale med afdelingernes navne på ikke gratis, understreger Bent Hansen.

Derfor er oplægget, at hospitalerne får de nye navne i takt med, at de eksempelvis flytter ind på de nye hospitaler i blandt andet Skejby og Gødstrup.

Fakta
  • Midt i august skal alle hospitaler komme med et forslag til, hvornår og hvordan de vil indføre de nye navne.
  • Hospitalerne skal også give deres bud på, hvad de vil kalde deres afsnit. Afsnit er underopdeling af afdelinger.
  • Ligesom med afdelingsnavnene skal der være en vis ensartethed i den måde, hospitalerne navngiver deres afsnit.
Læs også:
Dagsordenspunkt til regionsrådsmødet 30. april 2014 – pkt. 1, der indeholder:
  • Direktionens forslag til navngivning
  • Principper for navngivning, marts 2014
  • Opsamling fra høringen
  • Se livestreaming fra regionsrådets debat – eller senere i en video fra mødet på: www.rm.dk se under ”Politik” og ”Regionsrådets møder”
Flere oplysninger
• Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer på:
www.rm.dk/politik/politikerne