En ny håndbog kortlægger seks forskellige kommunale metoder, der kan være med til at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

En ny håndbog kortlægger seks forskellige kommunale metoder, der kan være med til at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Udgivelsen bygger på en national kortlægning, der blev lavet i 2013 af CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland.


Seks metoder beskrives i bogen fx 'Socialrådgivere på skoler', 'Forældrerådslagning' og 'Frivillige mentorer.' Metoderne bruges i dag i forskellige kommuner.


Håndbogen kan blandt andet anvendes som en guide af kommuner, der søger inspiration til deres eget forebyggelsesarbejde og evt. ønsker at implementere metoderne.


Den henvender sig især til faglige og politiske beslutningstagere og nøglemedarbejdere på området.


Den udgives i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, CFK og JYFE, Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde, og er den tredje i en serie fra Socialstyrelsen om forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.