Hvordan håndterer en person med en autismediagnose, at livet forandrer sig? Med 4,86 mio. kr. i støtte fra VELUX FONDEN er fem autismetilbud gået sammen om at undersøge, hvad der sker, når personer med autisme ældes. Formålet er at fastholde livskvaliteten, når livsvilkårene ændrer sig.


Hvordan håndterer en person med en autismediagnose, at livet forandrer sig? Med 4,86 mio. kr. i støtte fra VELUX FONDEN er fem autismetilbud gået sammen om at undersøge, hvad der sker, når personer med autisme ældes. Formålet er at fastholde livskvaliteten, når livsvilkårene ændrer sig.

Mange bo- og dagtilbud til voksne borgere med autisme oplever, at der er særlige vanskeligheder forbundet med at ældes med en autismediagnose. De forandringer, der sker i forbindelse med aldringen, udfordrer nemlig den tilværelse og livskvalitet, der er opbygget gennem mange år. Vanskelighederne er svære at håndtere for både borgere og tilbud.

- Et af kernesymptomerne ved autisme er, at det er vanskeligt at håndtere forandringer. Derfor kan det være særligt vanskeligt at ældes, når man har autisme, fordi ændringer i livsvilkår, netværk samt fysiske og mentale færdigheder er ekstra svære at forstå, acceptere og mestre, siger styregruppeformand for projektet og tidligere forstander for Hinnerup Kollegiet, Per Bøgh.

Da diagnosen stadig er forholdsvis ny, eksisterer der ikke ret meget viden om, hvordan personer med autisme ældes. Det vil de fem autismetilbud bag det nye videnskabende netværksprojekt om autisme og aldring ændre på.

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland skal styre tilbuddene gennem processen, der løber over 3½ år.

- Gennem en praksisbaseret forskningstilgang skal tilbuddene arbejde med at udvikle nye metoder, som både tilbud og borgere kan bruge til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at ældes med autisme, siger konsulent fra CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Lise Marie Witt Udsen.

De fem tilbud er Hinnerup Kollegiet, Specialområde Autisme (Region Midtjylland),

Autismecenter Holmehøj (Region Syddanmark), Højtoft (selvejende), SOVI (Sofiefonden) og Spurvetoften (Vejle Kommune).

Socialstyrelsen er en del af projektets styregruppe og følger netværksprojektet, som er støttet af VELUX FONDEN med 4,86 mio. kr.

Kontaktoplysninger

  • Per Bøgh, styregruppeformand og tidligere forstander på Hinnerup Kollegiet, tlf. 4011 3055 eller mail per.boegh@hotmail.com
  • Lise Marie Witt Udsen, konsulent i CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, tlf. 7841 4075 eller mail lise.udsen@stab.rm.dk