Blandt de offentlige hospitaler i Danmark er patienterne i Region Midtjylland mest tilfredse. Det viser den seneste landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, LUP 2013.

- Det er selvfølgelig en stor anerkendelse af vores personale, at patienttilfredsheden i Region Midtjylland igen er i top. Sagt på jysk: ”Det er ikke så ringe endda”, siger formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S).

I sidste års LUP lå Region Midtjylland tredje bedst for indlagte patienter med en tilbagegang på fem spørgsmål.

Fokus på kommunikation
Bent Hansen glæder sig især over, at Region Midtjylland i år har fremgang på spørgsmålet: ”Den mundtlige information er god”.

- Netop en forbedret kommunikation med patienterne prioriterer vi meget højt, siger han.

Bent Hansen peger blandt andet på regionens sundhedsplan, der bygger på sloganet: På patientens præmisser. Her er en forudsætning, at kommunikationen med patienterne fungerer.

Plads til forbedring
Men når glæden over det gode resultat har lagt sig, lægger Bent Hansen vægt på, at formålet med LUP’en først og fremmest er at arbejde med kvaliteten.

- Vi har stadig masser af steder, hvor vi kan blive bedre. Eksempelvis mener en tredjedel af de patienter, der oplevede fejl, at vi ikke er gode nok til at håndtere fejlene, siger han.

Et andet opmærksomhedspunkt er, at 12 pct. af de indlagte patienter er utrygge ved at skulle hjem fra afdelingen.


Fakta
Tre områder under ”LUP”
I alt bliver der i dag offentliggjort en LUP for tre områder: 

 • LUP somatik: Det vil sige patienter med fysiske helbredsproblemer. Her er der to rapporter for henholdsvis indlagte og ambulante patienter 
 • LUP Psykiatri 
 • LUP Fødende

Tal og grafer

 • Hos CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, finder du nationale og regionale tal og grafer for LUP Somatik. Se www.rup.rm.dk
   
 • Nationale og regionale tal og grafer for LUP-psykiatri finder du på: www.psykiatriundersogelser.dk 
 • Tal og grafer for LUP Fødende finder du hos Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden. Se: http://patientoplevelser.dk/lup
  Her finder du også landstallene og baggrundsoplysninger om LUP.


Hospitalernes pressemeddelelser
Se pressemeddelelser fra de enkelte hospitaler om undersøgelsens resultater på deres område: 

Overordnede resultater for Region Midtjylland i LUP2013

Somatik
o For indlagte patienter ligger Region Midtjylland næstbedst i antal svar over landsgennemsnittet, kun overgået af nogle privathospitaler.

o For ambulante patienter ligger Region Midtjylland bedst i antal svar over landsgennemsnittet.

o Både for indlagte og ambulante patienter har regionen fremgang på spørgsmålet: ”Den mundtlige information er god”.

o De spørgsmål patienterne svarer mest positivt på er for både indlagte og ambulante patienter:
- ”Kontaktpersonen tager ansvar for forløbet”
- ”Modtagelsen på afdelingen / i ambulatoriet er god”

o De spørgsmål både indlagte og ambulante patienter svarer mest negativt på er:
- ”Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet”
- ”Personalet er gode til at håndtere fejl”

o I modsætning til LUP 2011 og 2012 er de ambulante patienter ikke entydigt mere positive end de indlagte.


Fødende
o Region Midtjylland er den region, der har flest resultater over gennemsnittet

o I alt har regionen 15 svar over og 24 på landsgennemsnittet.

o Der er fremskridt i svarene for syv spørgsmål, der enten ligger over eller på landsgennemsnittet.


o De tre bedste resultater samlet for Region Midtjylland vedrører spørgsmålene:
- ”Får hjælp ved besøg på sygehuset ud over de almindelige under graviditet”
- ”Sygehuspersonalet forklarer resultatet af nakkefoldsskanningen godt”
- ”Får hjælp ved indlæggelse under graviditet”


o De tre dårligste resultater er for Region Midtjylland:
- ”Ikke i tvivl om amning / ernæring af barnet efter udskrivelse
- Oplever ikke fejl under graviditeten, fødslen eller efter fødslen
- Forberedelsen på amning under graviditeten er god


Psykiatri
o Se pressemeddelelsen fra psykiatrien på www.tilfredshed.rm.dk


Flere oplysninger 

 • Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk 
 • Afdelingschef i Kvalitet og Sundhedsdata,
  Hans Peder Graversen: 2427 6117 / 7841 2300 / hangra@rm.dk 
 • Regional projektleder for LUP i Region Midtjylland, Simone Witzel: 7841 4054 / 4042 7144 / simone.witzel@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.