Aarhus Universitetshospital ansætter to socialsygeplejersker og tilknytter en overlæge til et pilotprojekt for udsatte borgere i Aarhus.


Foto til fri afbenyttelse i forbindelse med omtale af socialsygeplejerskerne og ved kreditering af fotografen:
Socialsygeplejerskerne Kerstin Faarvang og Ann-Britt Holm. Foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital


Aarhus Universitetshospital ansætter to socialsygeplejersker og tilknytter en overlæge til et pilotprojekt for udsatte borgere i Aarhus.


En 52-årig stofmisbruger bliver indlagt med feber og bylder. Han er utryg ved at være indlagt og klager over stærke smerter. Personalet er tilbageholdende med at give ham smertestillende medicin, da han er misbruger. I aftenvagten ender det i mundhuggeri og patienten bliver så frustreret, at han forlader hospitalet uden behandling.


Sådan går det desværre indimellem, når socialt udsatte borgere kommer på hospitalet, og de har ofte brug for særlig støtte og behandling.


Imidlertid er kontakten mellem socialt udsatte og personalet indimellem præget af misforståelser og mistillid, som kan skyldes misforståede hensyn eller manglende viden, forståelse og respekt, og det kan føre til dårligere behandling og i værste fald til dødsfald.


Regionsrådet i Region Midtjylland afsatte derfor i forbindelse med budgetaftalen 1,5 mio. kroner til et pilotprojekt med socialsygeplejersker, der har særligt kendskab til de miljøer, hvor mennesker med store sociale problemer færdes. På regionsrådsmødet for nylig blev pengene til pilotprojektet udløst af et enigt regionsråd.


- Vi ved jo godt, at de mennesker, der ikke lige tilhører gennemsnittet, kan have nogle særlige behov. Også når de bliver indlagt på hospitalet. Det er vigtigt, at vi får samlet nogle erfaringer sammen, så vi kan tilrette vores tilbud og opfylde vores forpligtelse om at være sundhedsvæsen for alle, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).Krav på værdig behandling
Pilotprojektet bliver sat i søen på Aarhus Universitetshospital, der nu ansætter to socialsygeplejersker og tilknytter en overlæge til et pilotprojekt overfor udsatte borgere i Aarhus Kommune, som bliver indlagt på hospitalet. Formålet med pilotprojektet er at sikre en bedre og mere ligeværdig behandling af socialt udsatte, når de kommer i kontakt med sundhedsvæsenet.En undersøgelse viser, at dødeligheden hos socialt udsatte er 7,4 gange højere sammenlignet med befolkningen som helhed, og de kan i gennemsnit se frem til at leve 22 år kortere end gennemsnitsbefolkningen. En anden undersøgelse har vist, at stofmisbrugere i Aarhus helst vil undgå at komme på hospitalet for behandling af sygdomme og symptomer.- Aarhus Kommune gør en stor indsats for socialt udsatte, og nu følger vi op med en særlig indsats for den samme gruppe, når de er indlagt på hospitalet. De har krav på en værdig behandling og behov for at blive mødt med samme høje faglige kompetence, forståelse og indsigt i deres særlige behov, således at de har mulighed for at tage imod samme behandlingstilbud som øvrige indlagte, siger centerchef Anette Schouv Kjeldsen, Aarhus Universitetshospital.Patienternes talerør
Socialsygeplejerskerne skal støtte socialt udsatte patienter under indlæggelsen. De skal være patienternes talerør og hjælpe dem til at gennemføre behandlingen fx ved at sikre, at patienterne får nødvendig abstinens- og smerte-behandling og ved at skabe tryghed og overblik for patienterne.


Socialsygeplejerskerne får en brobyggende og koordinerende funktion mellem patient, hospitalspersonale, kommune og andre samarbejdspartnere og skal bidrage med viden om psykiatriens og Aarhus Kommunes tilbud om behandling og støtte.


Socialsygeplejerskerne vil lære af erfaringerne fra socialsygeplejersker i Region Hovedstaden, som har haft socialsygeplejersker på flere hospitaler siden 2010.Flere oplysninger