Et stigende antal patienter får behandling mod en akut blodprop i hjernen indenfor en time, og færre har brug for fysisk genoptræning.

Regionsrådet i Region Midtjylland har i dag fået en status på omlægningen af apopleksiområdet i Region Midtjylland i 2012-2013.

En opgørelse fra Dansk Apopleksiregister viser, at andelen af patienter, der behandles indenfor en time er steget fra 58% i 2011 til 70% i efteråret 2013.

Tidligere blev patienterne indlagt på nærmeste hospital, men pr. 2. maj 2012 blev behandlingen centraliseret i Region Midtjylland for at sikre, at flere patienter med akut blodprop i hjernen fik hurtig og specialiseret behandling. Tid er nemlig en afgørende faktor for, om patienterne overlever sygdommen uden større handicap, og statusrapporten viser også en forbedret forebyggelse mod nye blodpropper, bl.a. sker påvisning af forsnævrede halspulsårer og operation, der beskytter mod nye blodpropper i efterforløbet, langt hurtigere.

- Det er et flot resultat som viser at det, at vi har samlet apopleksibehandlingen betyder, at vi kan give alle regionens borgere et ensartet tilbud af den højeste faglige kvalitet samtidig med, at vi sparer penge og behandler flere patienter, siger formanden for regionsrådet, Bent Hansen (S).

Direkte til specialafdeling

Når der er mistanke om, at en patient har en blodprop i hjernen (akut apopleksi), kører ambulancen i dag patienten direkte til en neurologisk specialafdeling på Regionshospitalet Holstebro eller Aarhus Universitetshospital, der begge tilbyder blodpropopløsende trombolysebehandling. I Aarhus tilbydes også kateterfjernelse af blodproppen.

Centraliseringen har givet mulighed for at udvikle pakkeforløb for apopleksipatienter, hvor specialisterne står klar til at lave akutte undersøgelser og behandlinger. Hurtigere udredning af patienterne betyder, at nogle patienter kan undersøges, behandles og udskrives allerede samme dag, mens patienter med mere komplicerede tilstande bliver indlagt.

Storstilet omlægning

Hurtigere udredning og behandling var en del af en storstilet omlægning af hele apopleksibehandlingen i Region Midtjylland, som også skulle få genoptræningen på det lokale hospital til at hænge bedre sammen med både den akutte behandling og overgangen til genoptræning i kommunen.

Der blev oprettet TCI-klinikker på Hospitalsenhederne i Midt og Vest og på Aarhus Universitetshospital for patienter, der har haft TCI (forbigående blodprop i hjernen - advarselssymptomer på apopleksi).

Samtidig skulle området effektiviseres og bidrage til Region Midtjyllands spare- og omstillingsplan fra 2011.

Korte ventetider på genoptræning

Statusrapporten kigger bl.a. på utilsigtede hændelser i forbindelse med omlægningen af apopleksiområdet, og arbejdsgruppen konkluderer forsigtigt, at de utilsigtede hændelser på området mere handler om generelle problemer, når patienter skifter behandlingssted, end om problemer opstået i forbindelse med omlægningen.

Ventetiderne på genoptræning i kommunerne er forholdsvis korte, og arbejdsgruppen bag statusrapporten vurderer ikke, at disse ventetider kan forkortes væsentligt.

Nyt it-system skal skabe overblik

Et nyt system af storskærme skal give personalet overblik over patientens forløb, placering, planlagte og udførte undersøgelser på tværs af regionens hospitaler. Systemet viser også nye patienter på vej, og giver mulighed for hurtig kommunikation mellem hospitalerne om patienterne.

It-systemet, som er ved at blive taget i brug i disse uger, forventes at øge patientsikkerhed og effektivitet - og at reducere stress hos personalet.