Regionerne har brugt en uegnet pointmodel om økonomi, da de afgjorde et udbud for en national akutlægehelikopter. Det konkluderer Klagenævnet for Udbud i en kendelse.



Arkivfoto

Regionerne har brugt en uegnet pointmodel om økonomi, da de afgjorde et udbud for en national akutlægehelikopter. Det konkluderer Klagenævnet for Udbud i en kendelse.

Kendelsen er truffet efter at en underleverandør til et af de firmaer, der ikke vandt udbuddet, har klaget.

Det er regionernes umiddelbare vurdering, at samarbejdet med Norsk Luftambulanse A/S, som vandt udbuddet i efteråret kan fortsætte trods klagenævnets afgørelse.

Patienter i fokus
- Vi mener, vi har gennemført et godt og sobert udbud og er selvfølgelig rigtig ærgerlige over nævnets afgørelse. Men vi kan ikke se den indebærer, vi skal afblæse det arbejde med at få helikoptere på vingerne i Billund, Skive og Ringsted, som allerede er langt, og som vil blive til stor gavn for patienterne, siger formand for den fælles regionale styregruppe, Christian Boel.

Han fortæller, at resultatet af udbuddet var blevet det samme, også hvis regionerne havde brugt andre pointmodeller.

- I forbindelse med udbuddet brugte vi flere andre pointmodeller, for at efterprøve vores beregninger. Og her var resultatet det samme, fortæller Christian Boel.

Klagenævnet har ikke taget stilling til, om udbuddet har fundet den rigtige vinder, selvom nævnet har fundet pointmodellen ugyldig.

På mandag mødes styregruppen for at diskutere nævnets afgørelse nærmere. Umiddelbart forestiller Christian Boel sig, at konsekvenserne kan blive et krav om erstatning, hvis klageren kan påvise, de har lidt et tab.


Fakta
• Find kendelsen fra Klagenævnet for udbud samt følgebrev: www.klfu.dk

• Den landsdækkende ordning med tre akutlægehelikoptere er en fælles opgave for alle fem regioner.

• Udbuddet af helikopterberedskaberne blev afsluttet i november 2013

• Det er firmaet Scandinavian Medicopter AB, der har klaget til Klagenævnet for Udbud. De var ikke selv tilbudsgiver under udbuddet, men underleverandører til en tilbudsgiver.

Læs mere om kravene til leverandøren i udbudsmaterialet 

• De kommende lands- og døgndækkende akutlægehelikoptere supplerer præhospitalernes eksisterende beredskab af bl.a. ambulancer og akutlægebiler.

• De landsdækkende akutlægehelikoptere bliver sat i drift 1. oktober 2014


Flere oplysninger
• Formand for regionernes fælles styregruppe for udbuddet af akutlægehelikoptere, Christian Boel, tlf. 7841 2000 / 2374 9162