Den unge læge og forsker Bo Løfgren får Erhoff Fondens talentpris 2014.


Den unge læge og forsker Bo Løfgren får Erhoff Fondens talentpris 2014.

Bo Løfgren er kun 37 år, men han er allerede nået langt som læge, underviser og forsker, og det belønnes han nu for med Erhoff Fondens talentpris.

Han er i gang med at uddanne sig som speciallæge i hjertekarsygdomme ved Regionshospitalet i Randers og Hjertemedicinsk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital, Skejby, men det begyndte et helt andet sted: I svømmehallen i Solbjerg ved Aarhus.

Som barn og ung var han konkurrencesvømmer, og hans træner var meget optaget af livredning og førstehjælp. Det fik en afgørende betydning for Bo Løfgrens interesse for genoplivning og for, at han senere valgte at blive læge og kom til at forske i hjertestopbehandling.

- Det er flot og meget velfortjent, at Bo Løfgren får prisen, siger hans ledende overlæge på Regionshospitalet Randers, Lene Stouby Mortensen.

- Bo er en af de velbegavede forskere, som støt og stabilt opbygger en bærende forskning omkring et emne og med sin ildsjæl får yngre kolleger engageret med ind i sin forskning.

- Han har de personlige egenskaber, der skal til for selv at være en god forsker, samtidig med at han bygger en forskningsgruppe op og er en god vejleder for de andre forskere i gruppen, understreger Lene Stouby Mortensen.

Med blandt verdens førende
Som medlem af række videnskabelige råd på nationalt såvel som internationalt plan har Bo Løfgren bl.a. bidraget til at udarbejde de seneste internationale anbefalinger for genoplivning, og han er netop nu med i en gruppe af verdens førende eksperter, der skal revidere anbefalinger for indsamling af forskningsdata ved drukning.
Fremskridt på området kan få stor betydning. Hvert år drukner mere end en halv million mennesker, og blandt børn og unge er drukning en af de hyppigste dødsårsager på verdensplan.

Bo Løfgren er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, Center for Akutforskning ved Aarhus Universitet, og han arbejder sammen med et stærkt team af forskere fra ind- og udland.

Forskning er efter hans opfattelse en holdsport, og han føler, han spiller på et superhold.

Arbejdet med hjertepatienterne på Regionshospitalet i Randers og Aarhus Universitetshospital, Skejby er et fuldtidsarbejde – og mere end det – og han bruger derfor mange aftener, nætter, weekender og ferier på forskning.

- Men det er sjovt, forsikrer han. Det er som at være opdagelsesrejsende og hele tiden bevæge sig ind i nyt land.

Flere skal overleve hjertestop
Til trods for at der igennem de seneste år er sket store fremskridt for hjertepatienterne, er der stadig brug for forbedringer: I dag får ca. 3500 danskere hvert år hjertestop et andet sted end på et hospital, og af dem overlever kun ca. 350. Internationalt er det et rimeligt resultat, men overlevelsestallet skal op, og Bo Løfgren vil gerne give sit bidrag. Han mener bl.a., at vi skal blive bedre til at formidle forskningsresultaterne om hjertestopbehandling, idet genoplivning ydet før ambulance når frem er afgørende for overlevelsen ved hjertestop. Derfor er han bl.a. med til at undersøge, hvilke pædagogiske principper, der er mest effektive, når man skal undervise befolkningen i genoplivning. Tilsvarende arbejder han sammen med en gruppe kolleger om brug af ultralydsundersøgelse af hjertet under genoplivning.


Fakta
  • Erhoff Fondens talentpris er på 50.000 kr., og den uddeles ved en festlighed 15. maj i Carlsberg Akademis lokaler i København. 
Flere informationer: 
  • Bo Løfgren, Institut for Klinisk Medicin - Center for Akutforskning, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C: bo.loefgren@ki.au.dk / 5150 2500
FAKTA OM ERHOFF FONDEN:Lejer kom til at bestyre husværtens millioner

Forskningsdirektør, professor, dr.med. Oluf Borbye Pedersen var ung overlæge, da han i et år i 1980’erne kom til at bo til leje hos rentier Poul Erhoff, hvis far, Thor O. A Erhoff, havde drevet den store gas- og iltvirksomhed, som siden blev til AGA.

Borbye Pedersen var sammen med sin hustru og tre sønner kommet hjem efter års forskning på Harvard, og medens familien vendte tilbage til Århus, hvor hustruen færdiggjorde et universitetsstudium, opholdt Borbye Pedersen sig fire dage om ugen i København som overlæge og forskningsleder på Hvidøre Hospital i Klampenborg. Poul Erhoff blev levende optaget af at høre om biomedicinsk forskning. En dag fortalte Erhoff ham, at han var indsat i hans testamente for som forskningssagkyndigt medlem af en fondsbestyrelse at sikre, at hans arv kom til at hædre forskere eller forskningsinstitutioner, som yder det ypperste inden for dansk lægevidenskabelig forskning, forebyggelse eller behandling. Oluf Borbye Pedersen sagde ja til at blive formand for den fond, der efter Poul Erhoffs ønske blev navngivet efter hans far, kaptajn og direktør Thor O. A. Erhoff.