Regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen (S) er ikke udelt begejstret for den økonomiaftale, regionerne i morgentimerne indgik med regeringen. - Men glædeligt, at der trods alt er tale om en lille realvækst.
Regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen (S) er ikke udelt begejstret for den økonomiaftale, regionerne i morgentimerne indgik med regeringen. - Men glædeligt, at der trods alt er tale om en lille realvækst.

2015 bliver endnu et år, med stram budgetstyring i Region Midtjylland. Med små nye indtægter og mange stigende udgifter, kan regionens budget kun akkurat hænge sammen.

Nul overraskelser i 2015
- Der er simpelthen ikke plads til overraskelser i 2015. Pengene er brugt på forhånd, konstaterer regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Den samlede realvækst på sundhedsområdet er i aftalen beregnet, så Region Midtjylland får yderligere 100 mio. kr. i 2015. Hertil kommer forventede midler fra satspuljerne som rækker ind i 2016. Med andre ord er det lykkedes at forhandle en beskeden realvækst hjem til sundhedsområdet.

Aftalen regner med faldende udgifter til medicintilskud via sygesikringen, som i stedet skal bruges til at dække stigende udgifter til sygehusmedicin. For Region Midtjylland handler det om cirka 100 mio. kr., men det er usikkert, om besparelserne på sygesikrings-medicin er stor nok til at dække de øgede udgifter til sygehusmedicin.

Satspulje-penge til psykiatrien
Fra 1. september 2014 og et år frem indfører psykiatrien ret til hurtig udredning og behandling. Rettighederne bliver som på somatiske hospitaler, og derfor er det også kun rimeligt, at rammerne bliver moderne, som vi kender det fra andre hospitaler, mener Bent Hansen.

- Vi ved jo, at de fysiske rammer har stor indflydelse på, hvor tit det er nødvendigt at bruge tvang i psykiatrien. Derfor er vi også glade for, at regeringen i aftalen har forpligtet sig til at prioritere psykiatrien i satspuljeforhandlingerne. Området er en, må vi sige, lidt forsømt del af sundhedsvæsenet, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Mens der er konkret, godt nyt til psykiatriens brugere og ansatte, så må den øvrige del af sundhedsvæsenet indstille sig på endnu et år med særdeles stramme budgetter.

Pengene skal strække
Økonomiaftalen for 2015 rummer et krav om vækst i aktiviteten på sygehusene på 2 procent, som skal finansieres af øget produktivitet på sygehusene. Kvalitetsfondsbyggerierne fortsætter som planlagt, mens der bliver sat loft over andre anlægsudgifter.

- Jeg er glad for, at vores store sygehusbyggerier kan fortsætte som planlagt og tilfreds med, at vi på landsplan har fået et betydeligt beløb til anlæg, der ikke er omfattet af kvalitetsfondsmidlerne.

- Men generelt må jeg sige: Pengene skal række rigtigt langt. Regionsrådet får en alvorlig udfordring i at prioritere penge til alle de opgaver, der ikke blev sat navn på undervejs i forhandlingerne, mener Bent Hansen.

De byggerier, som regionsrådet allerede har godkendt, bliver dog realiseret.

  • Læs aftalen om regionernes økonomi og pressemeddelelse fra Danske Regioner på www.regioner.dk


Flere oplysninger