Hvem ved bedst, hvordan patienternes oplevelse af et hospitalsophold kan blive endnu bedre? Det gør patienterne selv. Derfor spørger Regionshospitalet Horsens nu patienter og deres pårørende til råds via et patientpanel.
Hvem ved bedst, hvordan patienternes oplevelse af et hospitalsophold kan blive endnu bedre? Det gør patienterne selv. Derfor spørger Regionshospitalet Horsens nu patienter og deres pårørende til råds via et patientpanel.

Indlagte patienter og pårørende får nu muligheden for at give deres oplevelser og erfaringer tilbage til hospitalet.

Det sker med etableringen af et panelpanel på hospitalets medicinske sengeafsnit P7.

Panelet kommer til at bestå af både nuværende og forhenværende patienter, som kan berige afdelingen med idéer til, hvordan personalet løfter den patientoplevede kvalitet. Ligeledes er patienternes pårørende meget velkomne til at melde sig til panelet.

- Vi vil gerne i dialog med patienterne om, hvordan vi kan blive endnu bedre, og som medlem af vores patientpanel kan man være med til at sætte dagsordenen for, hvordan vi vil drive sengeafsnittet i fremtiden, forklarer afdelingssygeplejerske Mette Ringtved fra P7 på Regionshospitalet Horsens.

På afsnittet indlægges årligt ca. 2.300 patienter med lungesygdomme, sygdomme i mavetarmkanalen og/eller reumatologiske sygdomme som for eksempel gigt.

Fokus på nærvær og dialog
Idéen til det nye patientpanel er udsprunget af personalets arbejde med at videreudvikle kvaliteten på sengeafsnittet. Derfor håber personalet på P7 på, at patienterne vil komme med konkrete forbedringsforslag, der - om muligt – skal indarbejdes i den daglige sygepleje.

- I patientpanelet ønsker vi at samle fem-seks patienter fire gange om året til en diskussion af forskellige emner. Der vil dog på alle møder være fokus på sygeplejen og patienternes oplevelse af, hvorvidt vi er gode nok til at kommunikere med patienter og pårørende og være nærværende i en travl hverdag, forklarer Ditte Daugaard Kyndesen, sygeplejerske og innovationsagent på P7.

Alle interesserede patienter, som har været eller er indlagt på P7 på Regionshospitalet Horsens, og deres pårørende kan melde sig til panelet. Er interessen stor, vil interesserede komme på en venteliste.

Ligeledes vil hospitalet på baggrund af de første erfaringer med patientpanelet på P7 se på, om idéen skal udbredes yderligere på hospitalet.

Yderligere oplysninger:
  • Mette Ringtved, afdelingssygeplejerske, Medicinsk Afsnit P7, Hospitalsenheden Horsens, tlf. 7842 6775 / 2242 2636 / MERJNS@rm.dk