Ordningen med patientstøtter på hospitalet i Herning har været en succes i årevis. Nu får patienter og pårørende på hospitalet i Holstebro også glæde af de frivillige i de kendte, røde veste fra Røde Kors, og det fejres torsdag den 19. juni.

En helt ny gruppe bestående af 26 frivillige ser nu dagens lys på hospitalet i Holstebro. De er klædt i rødt, og er klar til at give en hjælpende hånd til patienter og pårørende på hospitalet, dag og aften, alle ugens fem hverdage.

De er den ekstra pårørende eller gode ven, der ikke kan være der. Og de bliver en del af en patientstøtteordning i Hospitalsenheden Vest, som de sidste 12 år har været en succes på Regionshospitalet Herning, hvor ordningen i dag tæller 62 frivillige Røde Kors medlemmer.

Opstarten af de nye frivilligkorps markeres på hospitalet i Holstebro torsdag den 19. juni. Arrangørerne bag er hospitalsledelsen i Hospitalsenheden Vest og Røde Kors, og de er enige om, at den nye frivilligordning på Regionshospitalet Holstebro bliver til glæde og gavn for både patienter og pårørende:

- Det er vores erfaring, at de frivillige patientstøtter i Herning giver tryghed, overskud og overblik i patienternes møde med os, og at mange af de besøgende værdsætter den ekstra støtte og hjælp, de frivillige giver på hospitalet. Derfor glæder vi os meget til at kunne byde velkommen til de nye Røde Kors frivillige på hospitalet i Holstebro, siger sygeplejefaglig direktør Ida Götke.

Formanden for Røde Kors i Holstebro, Gunhild Vilstrup, glæder sig til, at de frivillige nu for alvor kommer i gang med at sprede nytte og gavn.

- Der er tale om en meget engageret gruppe af frivillige, og i det hele taget har der været stor interesse for at blive en del af det nye frivilligkorps. Nu skal de frivillige i gang, og folk skal opdage, at de er på hospitalet. Så kan det være, at vi i Røde Kors snart kan glæde os til, at vi skal i gang til at hverve endnu flere frivillige, siger Gunhild Vilstrup.

Markering af nye frivillige i Holstebro
Torsdag 19. juni 2014 kl. 16 – 17, ved indgang A
(receptionsområdet) på Regionshospitalet Holstebro 


Program:
Sygeplejefaglig direktør Ida Götke byder velkommen til markeringen.
Afdelingssygeplejerske Karen Raakilde, N2 byder velkommen til patientstøtteordningen på Neurologisk Afdelings vegne.
Formand for Røde Kors i Holstebro, Gunhild Vilstrup, har ordet.

Fakta

  • Røde Kors udvælger patientstøtter med relevant baggrund og erfaring, så der er et match mellem de frivilliges kompetencer og de enkelte afdelingers patientprofil og behov.
  • De frivillige i Holstebro har gennemgået en obligatorisk undervisning i adfærd, tavshedspligt og håndhygiejne på hospitalet, og er klædt på til at varetage det frivillige erhverv som ”god ven”, også kendt som patientstøtte.
  • Patientstøtterne kommer til at færdes i teams á to omkring området ved Receptionen, Hovedindgang A og i modtagelsen på Neurologisk Afdeling afsnit N2, hvor de frivillige allerede gået i gang med at indrette et legehjørne for børn med hjælp fra LEGO: 


Frivillige i Holstebro får hjælp af LEGO

Officiel start for de frivillige er mandag 16. juni.

Yderligere oplysninger
Sygeplejefaglig direktør Ida Götke på 2048 0689.
Formand for Røde Kors, Holstebro, Gunhild Vilstrup tlf. 2344 7031 / 4241 4126.