16-06-2014

Virksomheder, der interesserer sig for sundhedsinnovation, kan nu få hjælp til at markedsmodne løsninger inden for to felter, nemlig robotteknologi på sygehusenes sterilcentraler og reduktion af smittespredning på sygehusene. Regionerne og Erhvervsstyrelsen udbyder de to problemstillinger og inviterer til informationsmøde i København onsdag, den 18. juni.

For at få de ypperste løsninger i spil på landets kommende supersygehuse er de fem danske regioner og Markedsmodningsfonden under Erhvervsstyrelsen gået sammen om at fremme udbudsformen prækommercielle indkøb på en stribe områder.

Nu er de klar med to udbud.
Det ene drejer sig om automatisering af arbejdsgangene på en sterilcentral. I dag foregår en betydelig del af dette arbejde manuelt, hvilket både betyder meget ensformigt gentaget arbejde og risiko for fejl og dermed for patienternes sikkerhed.
Det andet drejer sig om at reducere spredning af smitte på sygehusenes sengestuer og i baderum. Mangelfuld hygiejne i sundhedsvæsenet anslås hvert år at koste syv procent af samtlige indlagte en infektion og koste 3.000 patienter livet, så innovative løsninger vil kunne betyder store gevinster, økonomiske som menneskelige.

Parterne holder informationsmøde 18. juni hos Dansk Design Center i København. Mødet skal give deltagerne indsigt i, hvad der forventes af leverandører, der ønsker at deltage i udbuddet, og hvilke tanker der har ligget til grund for udformningen af PCP udbuddet.

Se invitation til informationsmødet
Se udbuddene her:
Robotteknologi på sterilcentraler
Reduktion af smittespredning

Yderligere oplysninger:

Klavs Bjerre
Chefkonsulent, arkitekt m.a.a.
Sundhedsplanlægning
Region Midtjylland
Telefon: 7841 2061 / 2145 4440
klavs.bjerre@stab.rm.dk


FAKTA
Prækommercielle indkøb er et udbud af problemstillinger – altså et meget åbent udbud, der bygger på dialog mellem parterne undervejs i forløbet, og som i første omgang er udviklingsarbejde, der kun skal føre frem mod en prototype-løsning. Den viden, som parterne erhverver under samarbejdet, skal deles, og ingen af parterne kan således sætte sig på rettighederne.
Prækommercielle indkøb kan ikke alene spare ressourcer hos offentlige indkøbere, men ventes også at kunne bidrage til at skabe vækst i private virksomheder og større viden hos forskerne.