Region Midtjylland vil udvikle ny it-løsning til akutområdet. Løsningen skal integrere data i vitale sundheds-it-systemer og bidrager til målet om at effektivisere akutområdet. It-løsningen skal være klar til brug i juni 2016.Ole Mølgaard - Foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital


Region Midtjylland vil udvikle ny it-løsning til akutområdet. Løsningen skal integrere data i vitale sundheds-it-systemer og bidrager til målet om at effektivisere akutområdet. It-løsningen skal være klar til brug i juni 2016.

Når det er akut, skal det gå stærkt. Personalet har brug for hurtig adgang til informationer om patienten, og de har samtidig brug for at skulle foretage så få registreringer som muligt. Det skal en fremtidig it-løsning til akutområdet i Region Midtjylland hjælpe til med.

- Akutmodulet skal understøtte den arbejdsgang, læger og sygeplejersker har, når de modtager en akut patient og tiden er knap, siger Ole Mølgaard, ledende overlæge på Akutafdelingen Aarhus Universitetshospital og systemejer på det fremtidige akutmodul.

Løsningen består af to dele: et system til computerne i hospitalernes akutvisitation og et it-modul i den elektroniske patientjournal til akutmodtagelserne.

Analyse først
Målet er, at personalet på modtagelserne skal kunne tilgå it-modulet på smartphones og tablets. Hvilke konkrete modeller, der bliver tale om, fastlægges først efter analysefasen, og i tråd med regionens strategi for mobilt it-udstyr.

- Vi er pt. i gang med at specificere behovet til det modul, der skal understøtte arbejdsgangene i akutmodtagelser. Dernæst kan vi se på konkrete devices, siger Birgit Voss, projektleder, It.

Regionens it-arkitekter har løbende holdt møder med leverandører for at sikre en god sammenhæng mellem kravspecifikationen til den kommende løsning og det teknologiske fundament, som leverandørerne arbejder med.

Det indledende analysearbejde forventes at være færdigt i juni 2015. Regionen har afsat 300.000 kr. til analysearbejdet.

Sikrer datadeling mellem systemer
Data i it-løsningerne til klinisk logistik og i den elektroniske patientjournal er i dag ikke synkroniseret. Det betyder dobbelt indtastning af patientdata for personalet.

- Integration mellem systemerne er et opgør med tidsrøvende dobbelt dokumentation, der ikke mindst i akutte situationer betyder, at patientbehandlingen ofte må prioriteres og dokumentationen udføres senere, hvilket bestemt ikke giver mindre arbejde, understreger Ole Mølgaard.

- Der vil være mulighed for at dokumentere patient-nært og tidstro, samtidig med at der er direkte adgang til både at læse, hvad der allerede er dokumenteret og hvad der foreligger andre steder i andre systemer såsom i den kommende præhospitale patientjournal, laboratoriedata og meget mere, siger han.

Fysiske rammer og it-løsningen
It-løsningen til akutområdet skal benyttes på alle akutmodtagelser i Region Midtjylland, men skal være klar til brug i juni 2016, hvor den akutmodtagelsen på Det Nye Universitetshospital i Skejby åbner op.

De nye hospitalsbyggerier medfører både nye muligheder og krav til it-løsninger - lige fra patienten visiteres til akutmodtagelse og frem til, at den rette læge har lagt en behandlingsplan.

Når både it-løsning og fysiske lokaler er under udvikling og samtidig afhængige af hinanden, stiller det nogle særlige krav til projektstyringen.

- Det kliniske personale stiller krav om, at en færdig it-løsning skal være klar til brug, når de flytter ind i de nye lokaler. Men omvendt stiller udviklingen af it-løsninger krav om et vist kendskab til de fremtidige arbejdsgange, som fremtidens fysiske rammer vil åbne mulighed for. Så vi står lidt i en hønen-og-ægget situation med to ubekendte faktorer, som er indbyrdes afhængige af hinanden, siger it-projektleder Birgit Voss.

Projektgruppen til den kommende akut-it-løsning skal nu dels analysere arbejdsgangene på alle akutvisitationer i Region Midtjylland og dels have tæt kontakt med de leverandører, der skal bidrage til at udvikle løsningerne.


Fakta

  • It-løsningen til akutområdet fletter data mellem EPJ og to andre centrale it-systemer:
    • Den kommende it-løsning til Præhospital Patient Journal (PPJ) i de fem regioner skal optimere dataudveksling mellem præhospitale enheder (ambulancer, helikoptere, akutlægebiler) og hospitaler. Løsningen er integreret med AMK-vagtcentralernes disponeringssystemer, udvalgte kliniske systemer i de fem regioner og til udvalgte fælles nationale systemer. PPJ forventes at blive sat i drift i løbet af 2015.
    • It-løsningen til Klinisk Logistik på hospitalerne omfatter bl.a. elektroniske storskærme, som giver personalet et realtidsopdateret overblik over patienter, opgaver og ressourcer på hospitalet. Klinisk logistik er et meget populært it-værktøj på hospitalerne.
  • Region Midtjylland har et akutprogram med en række målsætninger for akutområdet: Hospitalets visitation skal inden for to minutter have visiteret patienten i ambulancen til den korrekte læge. På hospitalets akutmodtagelse skal patienten være tilset af lægen inden for en time, og en behandlingsplan skal desuden være lagt inden for fire timer. Akutprogrammet tager udgangspunkt i Akutplanen fra 2007.
     
  • En ny rapport fra Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og forebyggelse lægger stor vægt på, at regionerne får udviklet et solidt datagrundlag i de nye akutmodtagelser. Dette bidrager den integrerede akut-it-løsning også til.

Flere oplysninger