En omfattende undersøgelse af forbrug fra forskningskonti på hospitalerne i Region Midtjylland har vist tilfælde af uregelmæssigheder. Det drejer sig for eksempel om dyre hotel- og restaurantregninger samt rejser med ægtefælle. Samtidig viser uregelmæssighederne et behov for at styrke håndhævelsen af reglerne både i afdelingernes forskningsledelse og i hospitalernes administration.
En omfattende undersøgelse af forbrug fra forskningskonti på hospitalerne i Region Midtjylland har vist tilfælde af uregelmæssigheder. Det drejer sig for eksempel om dyre hotel- og restaurantregninger samt rejser med ægtefælle. Samtidig viser uregelmæssighederne et behov for at styrke håndhævelsen af reglerne både i afdelingernes forskningsledelse og i hospitalernes administration.

Billeder til fri afbenyttelse i bunden af siden

Regions Midtjyllands interne kontrol har i perioden januar til juni 2014 analyseret knap 250.000 posteringer fra forskningskonti på regionens hospitaler i den femårige periode fra 2009 til 2013.

Herudover er der lavet stikprøvekontrol af bilag. Den omfattende gennemgang af forskningskonti har ført til, at ni forskere - seks fra Aarhus Universitetshospital og tre fra Hospitalsenhed Midt – har været genstand for nærmere udredning.

Uregelmæssighederne går fra det, der kan kategoriseres som misforståelser, til mindre forseelser med for eksempel bespisning for beløb overstigende vejledende satser, over leje af eget sommerhus og indkøb af it i udlandet til et iøjnefaldende forbrug på restauranter og hoteller.

Få sager på stort forskningsområde
Der er anslået ca. 2.200 forskningsaktive med ansættelse i Region Midtjylland, og regionen har for nuværende årligt 654,4 mio. kroner til rådighed bundet til eksternt finansierede forskningsprojekter. Det er dette område, der har været genstand for undersøgelsen.

To ud af de ni forskere har haft ganske væsentlige uregelmæssigheder og er blevet mødt med et større tilbagebetalingskrav. Herudover er det generelt indskærpet, at gældende regler skal overholdes. Af de ni er en forsker fra Hospitalsenhed Midt blevet bortvist, og der er indgivet politianmeldelse. Med undtagelse af sidstnævnte har alle helt og fuldt samarbejdet om at belyse sagerne.

- Forskningsmidler er doneret til et bestemt formål. Så når pengene bruges til andet end det, er reglerne overtrådt. Undersøgelsen viser, at der for enkelte forskere har været et billede af forbrug uden relevans for formålet, siger økonomidirektør i Region Midtjylland Per Grønbech.

Undersøgelse undervejs siden 2012
Den seneste tids medieopmærksomhed på brug af forskningsmidler er ikke årsagen til Region Midtjyllands undersøgelse. Analysen har derimod været undervejs siden regionsrådet i december 2012 besluttede, at regionens revisionsfirma, KPMG, i samarbejde med regionens interne revision skulle lave en undersøgelse af forskningsområdet for bl.a. at vurdere, om regionens økonomiske kontrol med de i alt ca. 3.600 eksternt finansierede forskningsprojekter på regionens hospitaler var god nok.

Undersøgelsen, der de seneste seks måneder har beskæftiget seks personer, har haft fire fokusområder: 

    a) Udbetaling til medarbejdere ved regionen 
    b) Udbetaling til personer, der ikke er ansat i regionen 
    c) Gennemgang af særligt udvalgte bilag 
    d) Kontrol med udbetaling til leverandører

- I betragtning af, hvor bredt vi har kigget på forskningskonti, og hvor mange posteringer der er gennemgået, er det meget begrænset, hvor mange uregelmæssigheder, vi har fundet. Men der er altså dukket noget op omkring enkelte forskere, som enten tilsigtet eller utilsigtet ikke er i orden, siger økonomidirektør Per Grønbech.

Skærpede regler på vej
Region Midtjyllands undersøgelse har samtidig vist tegn på, at nogle forskere har ageret, som om forskningsmidlerne i de regionale forskningsprojekter var deres personlige.

- Undersøgelsen fortæller os, at der er et generelt behov for at præcisere i forskningsmiljøerne, at forskningsmidler i denne sammenhæng tilhører hospitalerne og altså Region Midtjylland, og det er også os, der har ansvaret og regnskabspligten, siger økonomidirektør Per Grønbech.

I næste uge er en stramning af reglerne på dagsordenen hos politikerne i det midtjyske regionsråd. Der lægges bl.a. op til, at forskere skriver under på, at de har forstået og anerkender reglerne for brug af forskningsmidler.

På et pressemøde torsdag formiddag i Viborg redegjorde Region Midtjyllands økonomidirektør og hospitalsdirektørerne for Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt for undersøgelsens resultater og konsekvenser.


Bilag

Flere oplysninger 


Billeder

  • Billeder fra dagens pressemøde vedr. undersøgelse af udbetalinger fra forskningskonti. Billederne kan frit bruges i forbindelse med omtale af indholdet i denne pressemeddelelse.
  • Billede 1
  • Billede 2
  • Billede 3
  • Billede 4
  • Billede 5
  • Billede 6

    Foto: Morten Pedersen, Hospitalsenhed Midt