Der var mindst tre vindere, da regionsrådet onsdag 25. juni satte navn på den gruppe af firmaer, der skal bygge et nyt psykiatrisk hospital i Aarhus – nemlig patienter, medarbejdere og den budgiver, der nu får kontrakten på byggeopgaven.

Kontrakten går til KPC Herning A/S, der sammen med pensions-selskaberne PKA og Lærernes Pension skal bygge Nyt Psykiatrisk Center i Skejby. Centeret bliver på 50.000 kvadratmeter og skal senest i 2019 afløse det over 150 gamle psykiatrihospital i Risskov.

Med tildelingen af kontrakten er en afgørende milepæl passeret.

- Hidtil har man ikke kunne planlægge ret langt ud i fremtiden, fordi byggeriet først nu er vedtaget i regionsrådet. Den usikkerhed har vi netop slået en pæl igennem, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Han glæder sig over, at patienter og medarbejdere nu får udsigt til en moderne psykiatri i tidssvarende rammer. For eksempel bliver alle sengestuer udstyret med eget bad og toilet, og der bliver nemmere adgang til udearealer for de patienter, der ikke må forlade afdelingen.

Dermed kan patienterne bevæge sig mere frit inden for matriklen.

- Vi forventer, at det kan være med til at nedbringe tvang, men i det hele taget bliver det et kæmpe løft til psykiatrien. Jeg tør godt sige, at det er et projekt, som vi kan være stolte af, siger han.

Behandling tænkes sammen

Nyt Psykiatrisk Center opføres i tilknytning til den somatiske del af Det Nye Universitetshospital. Det vil styrke behandlingen, vurderer regionsrådets 1. næstformand Bente Nielsen, der har ledet den politiske proces i forbindelse med udvælgelsen:

- Ved at tænke psykiatrien og somatikken sammen ønsker vi at få nogle mere sammenhængende patientforløb. Samtidig håber vi, at det nye byggeri vil skabe en endnu bedre integration mellem børne- og ungepsykiatrien, voksenpsykiatrien og retspsykiatrien, siger hun.

Bente Nielsen glæder sig også til at få styrket psykiatrien i Aarhus med tidssvarende rammer. Som noget nyt vil den retspsykiatriske afdeling for eksempel blive samlet i én bygning, der samtidig vil være væsentligt bedre sikret.

Til efteråret får medarbejdere og pårørendeorganisationer mulighed for at præge indretningen af det nye psykiatriske center via en række workshops. Dog har der allerede været en betydelig inddragelse i forbindelse med udbudsprocessen.

Nyt Psykiatrisk Center opføres som et offentligt-privat partnerskab (OPP), hvor ansvar for design, projektering, udførelse, drift og vedligehold af bygningerne samt delvis finansiering udbydes gennem én samlet kontrakt med en kontraktperiode på i alt 30 år.

Flere oplysninger

  • Bent Hansen, regionsrådsformand: 7841 0019 eller 4031 3707
  • Bente Nielsen, regionsrådsnæstformand: 8682 2291 eller 4019 8682
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.
  • Gert Pilgaard Christensen, direktør for Psykiatri og Social: 7847 0004
  • Frank Skriver Mikkelsen, Projektdirektør for DNU: 7846 9800 eller 3012 6509
  • Læs mere om DNU og vinderprojektet her: www.dnu.rm.dk

Illustration
Arkitema Architects