01-07-2014Både i butikkerne og på restauranterne er lokale fødevarer på fremmarch. Fødevareproducenterne har fokus på kundernes ønsker og er hurtige til at reagere på dem, og de får nu en særlig plads i Region Midtjyllands fødevaresatsning.

Mads Nysted, indkøbs- og salgsdirektør ved det norskejede firma Reitan Distribution, der bl.a. leverer til REMA 1000 og er medlem af Vækstforums fødevareråd i Region Midtjylland, udtaler:
”I Reitan Distribution har vi i efterhånden mange år haft de lokale fødevarer på vores dagsorden. Vi oplever, at de mindre, lokale fødevare¬producenter er gode sparringspartnere og som os i høj grad har fokus på, hvad kunderne ønsker. Sammen med disse oplever vi også, at vi kan omstille os særligt hurtig i forhold til, hvad kunderne ønsker, ligesom at vi i det hele taget ofte oplever, at vi kan ’spille bold op ad hinanden’. I Reitan Distribution ser vi gerne, at de mindre fødevareproducenter vækster sammen med os – ja så er vi parate til at hjælpe de bedste godt på vej.’ Reitan Distribution har i Region Midtjylland bl.a. et tæt samarbejde med virksomheden Jakobsens, der producerer honning.

Også andre sektorer oplever danskernes stigende interesse for lokale fødevarer. Fødevarechef i HORESTA og også medlem af fødevarerådet, Tine Skriver udtaler:
”Vi oplever, at rigtig mange restauranter ønsker at bruge de lokale fødevarer. Med brugen af de lokale fødevarer kan restauranterne byde gæsterne på en unik og autentisk gastronomisk oplevelse. En oplevelse, der forhåbentlig cementerer sig i gæsternes bevidsthed og giver dem lyst til at komme igen eller fortælle andre om denne oplevelse. Vi kan i HORESTA se, at begreberne Local Food og Local Cooking er i kraftig vækst og jo dermed faktisk bidrager til udviklingen af de mindre og lokale fødevareproducenter.’”

Fire netværk
Erik Sejersen, afdelingschef i Region Midtjylland og ansvarlig for den regionale fødevaresatsning er ikke i tvivl om, at der er vækstpotentiale og arbejdspladser i at arbejde med de lokale fødevareproducenters afsætningskanaler og produktudvikling.
”Vi har blandt andet fået samlet en del af regionens små fødevareproducenter i fire større netværk – Smagen i Centrum, Smag på Landskabet, Østjyllands Spisekammer og Madlandet i Vest. Vi har med netværkene opfordret til at arbejde tæt sammen og tænke større. Det har affødt resultater i form af ”sommerhuskasser” med råvarer til turisterne, udvikling af nye produkter som havtornmarmelade samt fokus på at udnytte alle udskæringer på kød og bruge lokale events som afsætningskanal”, siger Erik Sejersen.

58 procent valgte lokalt
Ifølge en nylig rundspørge fra Forbrugerrådet Tænk har 58 procent af de adspurgte inden for det seneste år valgt at købe fødevarer fra små fødevareproducenter, der ligger inden for en radius af 30 km fra deres bopæl.


Billedtekst:
De orange bær fra havtorn er blandt verdens sundeste bær med et højt indhold af vitaminer og omega-fedstyrer samt stærke antioxidanter. En produktion af havtornmarmelade er et af resultaterne af de regionale netværkssamarbejder. Fotoet er til fri brug. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

For yderligere informationer:

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk

Lars Haahr Jensen, chefkonsulent,
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2163 9939
lars.jensen@ru.rm.dk

Mads Nysted, indkøbs- og salgsdirektør
Reitan Distribution,
Telefon: 2224 8325
mny@reitandistribution.dk

Tine Skriver, fødevarechef
HORESTA,
Telefon: 3524 8080
tsk@horesta.dk

Greta Jakobsen, formand for
Vækstforums fødevareråd og
direktør for Højmarklaboratoriet
Telefon: 2340 2444

FAKTA
Region Midtjyllands fødevaresatsning blev iværksat i 2010 med strategien Klog Hverdagsmad som sund forretning. Siden har Region Midtjylland manifesteret sig som Danmarks førende fødevareregion, hvilket fremgår af regeringens Vækstplan for fødevarer og understøttes af regionens egen smart specialization analyse fra 2013. Således forventes Vækstforum i Region Midtjylland at påtage sig særligt ansvar – også tværregionalt og nationalt – for at skabe gode rammer for innovation, vækst og samarbejde inden for fødevareerhvervet.


Se mere om regionens fødevaresatsning på www.foedevarer.rm.dk

Link til de regionale fødevarenetværks websites:
www.smagpaalandskabet.dk
www.madlandet.dk