Forsøg på grise besvarer vanskelige spørgsmål om behandling af nyfødte med hjertesygdom


Forsøg på grise besvarer vanskelige spørgsmål om behandling af nyfødte med hjertesygdom

Patienter med medfødt hjertesygdom har ofte nedsat pumpekraft i højre hjertekammer. Dette ses enten som en følge af den medfødte misdannelse eller som komplikation efter hjerteoperation.

For at styrke pumpefunktionen anvendes flere typer medicin for at øge blodgennemstrømningen og iltforsyningen til kroppen. Men viden om forskellige typer kredsløbsstimulerende medicins effekt hos børn, specielt nyfødte, er yderst begrænset.

I et nyt studie fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og The Hospital for Sick Children i Toronto har læger derfor ved dyreforsøg på grise testet effekten af de tre mest almindeligt anvendte behandlinger til nyfødte med akut højresidig hjertesvigt.

Studiet peger på, at stoffet dobutamin kun er effektivt i en kort periode ved akut højresidigt hjertesvigt hos nyfødte grise, mens stofferne adrenalin og dopamin kombineret med milrinone havde en vedvarende effekt og støttede det svigtende nyfødte hjertes pumpefunktion bedre.

- Nyfødte med hjertesvigt er et enormt vanskeligt forskningsområde. Børnenes hjertesvigt varierer enormt i omfang og type, og der er store etiske overvejelser i forbindelse med at lodtrækningsforsøg i denne patientgruppe. Derfor er store standardiserede undersøgelser på forsøgsdyr et vigtigt skridt imod større viden inden for dette felt, siger læge ved Aarhus Universitetshospital, Janus Adler Hyldebrandt.

Resultaterne er offentliggjort i artiklen:
Inotropic Therapy for Right Ventricular Failure in Newborn Piglets: Effect on Contractility, Hemodynamics, and Interventricular Interaction.

Hyldebrandt JA, Frederiksen CA, Heiberg J, Rothmann S, Redington AN, Schmidt MR, Ravn HB. Pediatr Crit Care Med. 2014 Jul 30.

Yderligere information:
Læge Janus Adler Hyldebrandt, e-mail: janus.hyldebrandt@clin.au.dk