Flere kirurger om den samme patient kan halvere operationstiden


Flere kirurger om den samme patient kan halvere operationstiden

Proteseinfektion hos patienter, som tidligere er blevet opereret for en udposning eller svær indsnævring i legemspulsåren, er heldigvis sjældent. Hvis sådanne infektioner opstår, kan det have alvorlige og livstruende konsekvenser.

Optimal behandling kræver en ny operation, hvor risici er betydelige. Disse risici afhænger bl.a. operationens varighed, som kan vare helt op til 10-12 timer. For at nedsætte kroppens stressreaktion på operationen har man forsøgt at afkorte operationstiden ved at operere patienten i to omgange over to dage. På trods af dette, kan mange patienter ikke tåle sådan et indgreb.

Ved Karkirurgisk Sektion på Hjerte-Lunge-Kar-Kirugisk Afdeling T på Aarhus Universitetshospital har man udført operationer for proteseinfektioner siden 2003.

- Gennem nytænkning har vi planlagt operationerne således, at der er flere kirurger, som arbejder simultant med forskellige delmål. På denne måde har man kunne halvere operationstiden, siger afdelingslæge Jacob Budtz-Lilly.

Effektiviseringen kræver dels planlægning af de enkeltes kirurgers arbejde, og dels optimering af samarbejdet gennem erfaring. Det er vigtigt at kunne vise, at operationslængden faktisk bliver kortere på denne måde, fordi selve operationen, der ellers kan have gode livreddende resultater, kan ellers virke afskrækkende på såvel patient som kirurger.

Resultaterne er offentliggjort i artiklen:
Femoral Vein Repair of Arterial Infections: Technical Tips to Reduce Procedure Time. Vasc Endovascular Surg. 2014 Jun 11.

Yderligere information: Afdelingslæge Jacob Budtz-Lilly, tlf. 7845 3101