På Aarhus Universitetshospital er det ikke farligere at blive indlagt i weekenden end på hverdage - til gengæld er akutte patienter mere syge og har en klart højere dødelighed end patienter, der kommer til planlagte indlæggelser

I sidste uge havde flere medier en historie om, at risikoen for at dø er over dobbelt så stor, hvis man bliver indlagt på hospitalet i weekender og ferier. Umiddelbart kan det også se sådan ud på Aarhus Universitetshospital, men det skyldes, at det stort set udelukkende er akutte patienter, der bliver indlagt udenfor normal arbejdstid.

Tager man hensyn til dette forhold og sammenligner patienter, som indlægges akut indenfor normal arbejdstid, med patienter, som indlægges akut udenfor normal arbejdstid, er der stort set ingen forskel på dødeligheden.

Små forskelle i akutte patienters dødelighed
På Aarhus Universitetshospital er dødeligheden er tværtimod en smule lavere for akutte patienter indlagt udenfor normal arbejdstid end for andre akut indlagte patienter.

- Man kan roligt lade sig indlægge i weekenden. Der er sket meget siden dengang, det var yngste mand, der tog imod de sygeste patienter. I dag er vi i fuld gang med at opbygge en fælles akutafdeling, hvor det døgnet rundt er en speciallægeopgave at modtage og hurtigt starte behandling af akutte patienter, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen

Tabel. Dødelighed blandt akutte, indlagte patienter på Aarhus Universitetshospital, 1. januar 2006 – 31. juli 2014

  • Indlagt weekend, helligdage, sommerferie eller hverdage kl. 16-07: 289.848 patienter, 6.773 døde, dødelighed 2,34 %
  • Indlagt hverdage kl. 07-16: 184.855 patienter, 4.616 døde, dødelighed 2,50 %
  • Alle patienter: 474.703, 11.389 døde, dødelighed 2,40 %

Note: ’Sommerferie’ = uge 28-32. Datakilde: Region Midtjyllands Datawarehouse.

Tabellen viser, at dødelighedsprocenten for hospitalets akutte patienter er 2,50 % for de patienter, der ankommer indenfor normal arbejdstid, mens den er 2,34 % for de patienter, der ankommer udenfor normal arbejdstid. Forskellen er dog så lille (7 %), at det kan skyldes statistiske tilfældigheder.

Forskel på planlagte og akutte indlæggelser
Kigger man på samtlige indlæggelser på Aarhus Universitetshospital i perioden 1. januar 2006 – 1. juli 2014, er der en klart højere dødelighed (+78 %) for patienter, der bliver indlagt udenfor normal arbejdstid, når man sammenligner med øvrige patienter.

- Det skyldes, at patienter, som bliver indlagt efter ulykker, pludselig opstået sygdom eller akut forværring, generelt er mere syge end patienter, som indlægges til planlagte undersøgelser og behandlinger, siger Claus Thomsen.

Læs mere i notatet Dødelighed blandt indlagte patienter på Aarhus Universitetshospital


Yderligere information

  • Lægefaglig direktør Claus Thomsen, tlf. 7846 2366