30-10-2014

Hvad gør regionen for at sikre bæredygtighed i sine indkøb og ved nybyggeri? Og hvordan står det til med at sikre social ansvarlighed og mangfoldighed på vores arbejdspladser og i vores ydelser overfor borgerne?

Det er nogle af de spørgsmål, en ny pjece fra Koncern HR giver svar på.
Pjecen bliver præcenteret på det store, nationale "CSR Award Show 2014", som finder sted i Holstebro på fredag, 31. oktober 2014.

Fordi vi vil

Store private virksomheder er forpligtede til at rapportere om deres arbejde med samfundsansvar, og fra 2013 er det også et krav, at virksomhederne skal redegøre for deres politikker for at respektere menneskerettighederne og reducere kllimapåvirkning.

Region Midtjylland er ikke forpligtet til at rapportere om sit arbejde med samfundsansvar. Men som en af Danmarks største, offentlige virksomheder, ønsker regionen at orientere om nogle af de mange indsatsområder og resultater på området.

Fordi vi gør det

- Socialt ansvar overfor regionens borgere, medarbejdere, samfundet og miljøet er en integreret del af vores opgaveløsning og virksomhedsdrift. Samtidig er socialt ansvar og bæredygtighed en forudsætning for, at vi kan opfylde regionens mission, siger Anders Kristensen fra Koncern HR.

Regionens mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Fakta

Pjecen fortæller kort om eksempler vedrørende:

  • Bæredygtige indkøb og ansvarlig leverandørstyring
  • Bæredygtighed ved nybyggeri
  • Energirenovering og energimærkning
  • Agenda 21 og grønt regnskab
  • Social ansvarlighed og mangfoldighed
  • Frivillighed og medborgerskab

Hent pjecen: Samfundsansvar og bæredygtighed i Region Midtjylland

Flere informationer:
Anders K. Kristensen, konsulent i Koncern HR,
5127 0740 / anders.kristensen@stab.rm.dk.