07-10-2014Region Midtjylland er for 7. gang på udkik efter en værdig modtager af Landsbyprisen. Titlen er værd at løbe efter, for den giver en masse opmærksomhed, der kan bruges som brændstof til yderligere udvikling, siger en af de tidligere prismodtagere. Fristen for at indstille kandidater er 15. december.


Nogle steder har de bare fået fat i den lange ende. Ved at samle kræfterne har indbyggerne i en stribe midtjyske landsbyer skabt en deres egne velfungerende og attraktive samfund.
Dem vi Region Midtjylland gerne sætte spot på, så de kan tjene som inspiration for andre landsbyer. Mange af dem har nemlig udsigt til at dø stille hen, hvis ikke indbyggerne selv griber ind.
Derfor efterlyser Regionsrådet for Region Midtjylland nu kandidater til Landsbyprisen 2015, der skal uddeles til foråret, og som ledsages af 150.000 kroner.
”Igennem de seneste seks år er det lykkedes at finde fremragende eksempler på levende landsbysamfund, og vi er gang på gang blevet imponerede over, hvad man kan opnå gennem en frivillig indsats, hvor hele landsbyer lægger kræfterne i”, siger Poul Erik Christensen.
”Nu er vi spændt på at se, hvad der kommer ind af kandidater. Og der er vi afhængige af gode og dækkende beskrivelser i indstillingerne”, siger han.

Gavnlig opmærksomhed
Således kunne sidste års vinderlandsby, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune prale af en befolkningsfremgang på 19 procent i løbet af de seneste fem år. Byen har desuden en daginstitution, en friskole og en Dagli’Brugsen, de har etableret to søer i byen og udstykket syv store byggegrunde. Meget godt gået af bare 289 indbyggere.
Og de stormer videre, for Landsbyprisen 2014 gav dem et yderligere boost, fortæller formand for Ølstrup sogneforening Susanne Hermansen.
”Vi fik mega fokus, og jeg bliver stadig tit ringet op og skal udtale mig om dit eller dat, der har med landsbyer at gøre. Den store opmærksomhed har gjort os bevidste om, at det, vi har gjort, er noget særligt. Så vi har ranket ryggen og kastet os over yderligere udvikling – blandt andet arbejder vi på at etablere en social virksomhed i det nedlagte mejeri” siger Susanne Hermansen.
Foruden Ølstrup er landsbyprisen de tidligere år gået til Idom-Råsted i Holstebro Kommune, Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune, Endelave By i Horsens Kommune, Rødding i Skive Kommune og Nørager i Norddjurs Kommune.

Højst 2.000 indbyggere
For at kunne komme i betragtning til landsbyprisen må landsbyen eller gruppen af landsbyer højst have 2.000 indbyggere, og de skal kunne dokumentere deres resultater gennem de seneste tre-fem år. Det kan være i form ad stigende indbyggertal, større byggeprojekter eller andre initiativer til fælles gavn eller måske forskønnelse af byen.
I fjor besluttede regionsrådet desuden, at det også trækker i den rigtige retning, hvis en landsby har taget særlige miljø- eller energimæssige hensyn.

Færre LAG’er
Det er de lokale aktionsgrupper, LAG’erne, der i samarbejde med kommunerne indstiller kandidater til Landsbyprisen, og de kan indstille én landsby pr. kommune. Eftersom Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har reduceret antallet af LAG’er, er der nu fem kommuner, der ikke er omfattet af en LAG, og her er det kommunerne selv, der indstiller.
Fristen for indsendelse af kandidater er mandag den 15. december, og Landsbyprisen uddeles i løbet af foråret 2015.


Billedtekst:
Sidste år samledes Ølstrup-borgerne i den lokale brugs for at se deres landsby blive kåret på regionsrådsmødet. I forgrunden ses Susanne Hermansen, formand for Ølstrup Sogneforening.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Klik på det for høj opløsning.


Yderligere oplysninger:

Poul Erik Christensen, formand for
regionsrådets rådgivende udvalg
for regional udvikling
Telefon: 2496 9630
poul.erik.christensen@rr.rm.dk

Karsten Bækgaard, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
og formand for landsbyprisens
ekspertudvalg
Telefon: 7841 1702
karsten.baekgaard@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne