02-12-2014

URBANISERINGSDEBAT: Søgningen fra land til by skaber udfordringer begge steder. Det går dog ikke hurtigere, end at vi med god planlægning kan fremtidssikre både landområder og større byer som attraktive levesteder, mener en af talerne ved Urbaniseringsdebatten, som Region Midtjylland er vært for 12. december. 

Vi flytter lige så stille ind mod byerne. Den tendens har vi set i de seneste 130 år, og den vil vi se mange år fremover. Men hvordan sikrer vi, at denne bevægelse ikke ødelægger både de landområder og landsbyer, som mister indbyggere og arbejdspladser, og de byer, der skal rumme flere og flere mennesker? 
De to sider af urbaniseringen er emnerne for Urbaniseringsdebatten, der foregår på Fjordgården i Ringkøbing 12. december. Her har Region Midtjylland inviteret politikere og embedsmænd fra kommuner og region samt andre med interesse for byudvikling. 
Regionrådsformand Bent Hansen samt viceborgmester Kristian Andersen, Ringkøbing Skjern Kommune, byder velkommen, og derefter er det direktør i Statens Byggeforskningsinstitut Thorkild Ærø, som kridter banen op for dagens fire workshops og i øvrigt styrer slagets gang. 

Modige politikere 
Hans udgangspunkt er, at man igennem god planlægning kan sikre vækst og udvikling både i de stadig større byer og i landområderne. Men det kræver ifølge Thorkild Ærø modige politikere, for de skal også turde tale om de områder, der ikke skal udvikles, men hvor der snarere skal ske en planlagt servicemæssig neddrosling til en ny virkelighed. 
De fire workshops har overskrifterne ”Fra trængsel & ressourcespild til bæredygtig by”, ”Vækst og udvikling – en fælles udfordring”, ”Mobilitet på landet – nyt & mere bæredygtigt”, samt ”Kulturelt fokus binder os sammen”. 

Ny strategi 
Synspunkterne og drøftelserne fra dagen vil indgå i arbejdet med en ny vækst- og udviklingsstrategi, som Regionsrådet og Vækstforum skal udforme sammen med blandt andre kommunerne. Den skal være klar til vedtagelse i sensommeren 2015. 

Billedtekst: 
Er det en god ide at understøtte væksten i landsbyer med livskraft og engagerede indbyggere og omvendt understøtte en neddrosling de steder, hvor landsbylivet er ved at uddø, og mange huse står tomme? Og hvem skal udpege vinderne og taberne? Det er nogle af spørgsmålene på Urbaniseringsdebatten den 12. december. 
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger: 
Erik Sejersen, afdelingsleder 
Regional Udvikling, Region Midtjylland 
Telefon: 7841 1700 / 2068 5588 
erik.sejersen@ru.rm.dk 

Anne Justesen, planlægger 
Regional Udvikling, Region Midtjylland 
Telefon: 7841 1142 
anne.justesen@ru.rm.dk 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på https://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmeropdateret: 03-12-2014

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde