09.08.2018

Bevillingen fra Arbejdsmiljøforskningsfonden skal bl.a. bruges til at forbedre arbejdsmiljøet for landmænd, slagteriarbejdere og ansatte i plejesektoren.

Der blev stor glæde (og is til afdelingen), da nyheden landede hos Arbejdsmedicin: Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilliget fire forskningsprojekter i alt 10 millioner kroner.

Bevillingerne er en anerkendelse af forskernes hårde arbejde med at skrue solide, velfunderede og praksis-orienterede forskningsprojekter sammen. Projekterne udføres alle i samarbejde med offentlige og/eller private virksomheder og har til formål at gøre en langvarig, positiv forskel for arbejdsmiljøet i forskellige brancher.

Projekterne handler om stress, sygefravær, bevægeapparatssmerter og landbrugsulykker. Læs mere: 

Tværorganisatorisk stressintervention 

Drypvist sygefravær

Muskel- og skeletbesvær – har arbejdspladsens kultur betydning?

Sikre landbrug

Flere oplysninger

  • Elisabeth Vestergaard Dørken, Kommunikationsmedarbejder/ forskningsformidler, mag.art. Tlf: 7843 3557 Mail: elidoe@rm.dk 
  • Arbejdsmedicin, Universitetsklinik Regionshospitalet Herning Hospitalsenheden Vest, Gl. Landevej 61 · DK-7400 Herning