22.05.2018

Aarhus Universitetshospital har nogle helt ekstraordinært store økonomiske udfordringer, som regionsrådet bør hjælpe med. Det mener regionsrådsformand Andes Kühnau (S), som foreslår at hospitalet skal have op til 60 mio. kr. til dækning af uforudsete flytteudgifter.

Aarhus Universitetshospital mangler 300 mio. kr. for at få budgetterne til at hænge sammen i 2018.

Årsagerne er mange, men den del af dem, der ikke var til at forudse og som hænger sammen med flytningen til Skejby, bør hospitalet ikke hænge på alene. Det mener regionsrådsformand Anders Kühnau, som i dag foreslår regionsrådet at bevilge op til 60 mio. kr. i støtte til hospitalet.

- Jeg mener ikke det er rimeligt, at Aarhus Universitetshospital skal bære alle de uforudsete flytteomkostninger selv. Den del af regningen må vi være fælles om, siger Anders Kühnau.

Forslaget handler alene om uforudsete udgifter til selve flytningen og dermed budget 2018.

Hvis det ekstraordinære tilskud på op til 60 mio. kr. bliver vedtaget, betyder det, at universitetshospitalet kommer ud af året med et bedre resultat, dog vil forventningen fortsat være et merforbrug.

Regionsrådet diskuterer alle hospitalernes økonomiske udfordringer på sit budgetseminar den 24. maj, og holder næste ordinære møde onsdag den 30. maj.

Flere oplysninger