14.09.2018

Der har i dag, 14. september, været møde mellem regionsrådsformand Anders Kühnau, de to næstformænd i Region Midtjyllands fælles samarbejdsudvalg, Anja Laursen og Jette Ohlsen, samt direktionen i Region Midtjylland.

Baggrunden var, at medarbejdersiden i går forlod et møde i Region Midtjyllands fælles samarbejdsudvalg efter fratrædelsen af to direktører i Hospitalsenhed Midt. 

Alle deltagere i dagens møde mener, at der har været tale om et konstruktivt møde på en alvorlig baggrund. Der har været lydhørhed på alle sider og en åben udveksling af synspunkter.

Parterne er enige om at styrke samarbejdet, bygget på demokratiske værdier. Samtidig er der enighed om at fortsætte dialogen. Aktuelt mødes den kreds, der er mødtes i dag, allerede igen i næste uge.

På mødet var der enighed om, at

  • Der skal være tryghed og tillid til at ytre sig frit for alle ansatte i regionen.
  • Dialog skal understøtte en åben kultur i vores samarbejde imellem ledere og medarbejdere. Dialogen skal være respektfuld, og man skal føle sig inviteret til at dele holdninger og erfaringer.
  • At der skal sikres en bedre involvering af medsystemet i politiske processer. Det betyder bl.a. at vi skal forbedre de vilkår, der er for involvering – herunder, at der er tid til dialog.
  • Ledelse og medarbejdere lægger vægt på at gå i dialog, om hvordan der fremover kommunikeres med medarbejdere og omverden ved vigtige begivenheder og store ændringer.


Flere oplysninger