03.09.2019

Ny aftale mellem Region Midtjylland og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) sikrer klare rammer om samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og regionen.

Region Midtjylland og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har indgået en aftale, der sikrer åbenhed og klare rammer om regionens medarbejderes deltagelse i kurser, konferencer og efteruddannelse støttet af lægemiddelvirksomheder.

Aftalen træder i kraft per 1. september, og den følger op på "Regional retningslinje for virksomheders økonomiske støtte til deltagelse i kompetenceudvikling og efteruddannelse", som blev godkendt af regionsrådet efter høring i regionens MED-system tidligere i år.

Aftalen fastlægger principper for samarbejdet om efteruddannelse af regionens ansatte. Et af punkterne i aftalen er, at virksomhederne skal henvende sig til ledelsen og ikke direkte til den enkelte medarbejder for eksempelvis at tilbyde at betale for deltagelse i en bestemt konference.

- Der må aldrig kunne drages tvivl om vores medarbejderes habilitet og uafhængighed. Omvendt må vi ikke afskære os selv fra muligheden for et frugtbart samarbejde med medicinalindustrien, som i sidste ende kan komme vores patienter til gavn. Derfor er jeg glad for, at begge parter nu har fået helt klare spilleregler for samarbejdet, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S). 

Samarbejde skaber værdi for alle parter

Med aftalen med Region Midtjylland har Lif nu indgået aftaler med alle landets fem regioner om, hvordan eksempelvis aftaler om kurser eller konferencer kan komme i stand.  

Koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen, er glad for det, hun kalder en god og konstruktiv aftale med Region Midtjylland.

- Både virksomheder, medarbejdere og ikke mindst patienterne kan nyde godt af en bedre behandling, når det offentlige og lægemiddelvirksomheder samarbejder. Samarbejdet er afgørende for, at virksomhederne kan udvikle nye lægemidler og forbedre brugen af de eksisterende, og det er afgørende for, at man på landets hospitaler har den nyeste viden på lægemiddelområdet. Men der skal selvsagt være fuld åbenhed og klare retningslinjer for samarbejdet. Det har vi sikret nu, understreger Ida Sofie Jensen.

Hospitalsledelserne bestemmer

Både aftalen og den regionale retningslinje fastlægger, at hospitalsledelserne skal være første kontakt for virksomheder, der ønsker at tilbyde regionens medarbejdere deltagelse i kurser, efteruddannelse eller konferencer. Derefter beslutter ledelserne, hvem der kan deltage i de kurser, konferencer og efteruddannelser, der bliver tilbudt.

Derudover skal arrangementerne meldes til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, som sikrer, at de overholder lovgivningen og lægemiddelindustriens brancheetiske regler. Aftalen bygger på forvaltnings- og lægemiddellovens habilitetsregler samt Danske Regioners fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), 2360 2768
  • Koncernchef Ida Sofie Jensen, Lægemiddelindustriforeningen, 3927 6060
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer